Una auditoria desvetlla errades als comptes de l'empresa municipal que gestiona el Complex Esportiu El Turó de La Llagosta

L'auditoria comptable encarregada per l'Ajuntament de la Llagosta a l'empresa Auren desvetlla diferents errades comptables en els exercicis de 2013 i 2014 de l'empresa Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, segons ha informat avui l'Ajuntament. Segons les dades d'aquest estudi econòmic-financer, l'empresa municipal va tenir pèrdues els anys 2013 i 2014. Els comptes aprovats aquells anys per la Junta General de la societat municipal, presidida aleshores per l'anterior alcalde Alberto López, declaraven beneficis que no s'ajusten a la realitat, segons l'empresa auditora. En concret, el 2013 es van registrar unes pèrdues de 87.781 euros i, el 2014, les pèrdues van ser de 54.259 euros. Els comptes de l'exercici de 2015 es van presentar ahir al Consell d'Administració de l'empresa municipal i mostren un resultat negatiu de 8.027 euros. Al tancament de 2015, el patrimoni net de la societat era de 147.062 euros negatius.

Raúl Valero, vicepresident actual de Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni i regidor d'Urbanisme, ha comentat que l'Ajuntament va encarregar l'auditoria ''perquè no s'entenia com l'empresa declarava beneficis i sol·licitava cada any préstecs a l'Ajuntament per poder fer front al pagament de proveïdors''. Des de l'any 2013, l'Ajuntament de la Llagosta ha prestat a la societat més de 240.000 euros, dels quals només n'ha retornat 10.000.

Amb les dades econòmiques presentades ahir per l'empresa auditora, la societat Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni haurà de dissoldre's atenent a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local i als propis estatuts de la societat. Ara cal esperar a la presentació dels comptes de 2016, que es realitzarà en les properes setmanes. Posteriorment, s'elevaran a la Junta General per a la seva aprovació i serà aquest òrgan el que prendrà la decisió final. L'Equip de govern estudia si demana responsabilitats als anteriors gestors de la societat municipal.

L'empresa Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni gestiona l'Oficina Local d'Habitatge i el Complex Esportiu El Turó. El govern municipal assegura que aquests dos serveis seguiran funcionant amb normalitat i estudiarà models de gestió que els facin viables ja que es tracta de dos serveis de vital importància per a la Llagosta.

Després del Consell d'Administració d'ahir, representants del govern municipal es van reunir amb els treballadors del CEM El Turó per explicar-los la situació i transmetre'ls la voluntat de l'Ajuntament de la continuïtat del servei.

Edicions locals