L'SCAC de Parets aconsegueix que es retornin 14.868 euros als ciutadans

Les queixes més habituals són causades pels serveis de telefonia i de subministrament de llum, aigua o gas

El Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de Parets, l'SCAC, ha portat a terme un total de 189 visites d'atenció personalitzada i ha resolt més de 170 consultes telefòniques o telemàtiques que no han suposat l'obertura d'un expedient durant l'any 2016. Les visites ateses han suposat la tramitació de 161 expedients, dels quals un 88% han estat resolts i la resta es troben en procés de tramitació. D'aquests, un 41,84%, han tingut un resultat favorable pel consumidor, suposant una restitució total de 14.868,39 € pels ciutadans.

Les dades més significatives són la tendència a la baixa de les reclamacions de telefonia, malgrat que segueixen sent les més nombroses, han passat del 31,82% l'any 2015 al 29,19% l'any 2016. Les reclamacions relacionades amb els serveis bàsics com el subministrament d'aigua, gas o llum, mantenen la seva tendència a l'alça, representant un 22,98% de les reclamacions totals, és a dir, un nombre força elevat que ve donat per reclamacions relacionades amb els consums excessius, el cobrament de conceptes no contractats i el preu del servei.

Pel que fa als serveis bancaris, les reclamacions han estat causades per crèdits hipotecaris i les seves clàusules, les comissions bancàries i queixes per mala atenció i falta de resposta. L'increment de l'ús de les noves tecnologies i les compres per Internet també han suposat l'increment de les reclamacions en aquest àmbit, arribant al 4%.

Pel que fa a les garanties, el nombre de reclamacions ha baixat respecte de l'any anterior, passant d'un 15% a un 8,69%. El principal conflicte en l'àmbit de les garanties és la manca d'acords entre les parts a l'hora de pactar el tipus de compensació: reparació, canvi o devolució dels diners.

Les novetats que presenta l'SCAC aquest 2017 són: la contractació d'una advocada especialitzada en mediació, que es va incorporar en el darrer trimestre del 2016 per a portar a terme mediacions entre consumidors i comerços; l'apropament als joves, mitjançant una unitat mòbil de consum que donarà servei determinats dies al casal de joves; una enquesta de satisfacció, per a valorar el servei per part dels ciutadans; i el reforç en el suport als consumidors afectats per les clàusules abusives en hipoteques i préstecs bancaris.

Edicions locals