Parets es planteja traslladar la policia local o els serveis socials al sector IVECO

Un estudi de la Diputació conclou que seria possible aquest trasllat, tot i que no hi caben tots els serveis plantejats inicialment

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Parets del Vallès, l'Estudi de programació del local municipal situat en el secorIVECO de la població. L'objectiu del treball és aportar informació a l'equip de govern sobre el dimensionat dels espais i les actuacions necessàries per al possible trasllat de diversos serveis municipals en aquest emplaçament.
Concretament, l'Ajuntament voldria traslladar l'arxiu municipal, la policia local, els serveis socials, la ràdio municipal i el jutjat de pau a un local municipal en el sector de desenvolupament urbanístic IVECO, així com disposar-hi també d'espais com una sala polivalent i una oficina d'atenció ciutadana.
El treball analitza els espais on actualment es presten els serveis, proposa un programa funcional específic per a cadascun d'ells que s'adeqüi a les necessitats municipals i del servei i analitza la possible implantació al nou emplaçament.
L'estudi conclou que seria possible aquest trasllat, tot i que no hi caben tots els serveis plantejats inicialment, especifica uns criteris d'implantació per a facilitar la posterior redacció del projecte pels serveis tècnics municipals i fa estimació de les inversions necessàries per a dur-ho a terme. Així, el cost aproximat per al trasllat d'aquests serveis municipals d'acord amb l'estudi seria d'1.474.000 euros.

Edicions locals