EL TSJC condemna l'Ajuntament de Parets per la discapacitat d'un monitor exposat al clor de la piscina municipal

L'Ajuntament s'ha de fer càrrec d'un increment del 30% de la prestació que s'ha reconegut a aquest treballador

EL TSJC condemna l'Ajuntament de Parets per la discapacitat d'un monitor exposat al clor de la piscina municipal. EL TSJC, segons ha informat el Col·lectiu Ronda, ha ratificat la resolució per la que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va condemnar l'any 2014 a l'Ajuntament de Parets del Vallès a fer-se càrrec d'un increment del 30% sobre l'import de la prestació per incapacitat permanent reconeguda a un monitor de natació de la piscina municipal de Can Butjosa per una bronquitis crònica derivada de l'exposició al clor. Segons l'INSS, la bronquitis crònica que pateix l'empleat municipal deriva d'un accident de treball ocorregut l'any 2011 i declarava la responsabilitat empresarial del consistori per manca de mesures de seguretat i higiene en el treball. La sentència, que rectifica la dictada pel Jutjat Social 15 de Barcelona revocant la de l'INSS, considera acreditat que malgrat l'accident de treball es va produir l'any 2011, el treballador afectat ja havia estat diagnosticat des de l'any 2009 de bronquitis crònica ocupacional i que, tot i ser considerat apte per seguir realitzant la seva feina, diverses revisions mèdiques externes posteriors van alertar del risc que significava que continués exposat al clor.

En la seva resolució, el TSJC acredita que poc abans que al treballador li fos diagnosticada per primera vegada la bronquitis crònica causada per l'exposició al clor, un altre empleat va patir una contingència professional també vinculada al clor de la piscina quan "prestava serveis en condicions anàlogues" que va acabar derivant en una declaració d'incapacitat.A criteri de l'Alt Tribunal, la coincidència en el temps i en les circumstàncies d'aquestes situacions, vinculades en ambdós casos a l'exposició al clor, constitueixen prova suficient per demostrar que "les condicions en què es prestaven serveis a la piscina en aquell temps van ser la causa de l'afectació respiratòria d'almenys dos dels seus treballadors" i en responsabilitza el consistori a qui considera "coneixedor de la problemàtica que plantejava el clor de la piscina".Actualment, dues treballadors més d'aquestes instal·lacions municipals estan pendents de judici per afectacions a la salut provocades igualment per l'exposició al clor.

Edicions locals