La nova campanya de civisme posa als agents cívics en contacte amb la policia per què aquests puguin sancionar

Ahir l’alcalde de la nostra ciutat, Josep Monràs, va presentar públicament als sis molletans que entraran a formar part de la plantilla de l’Ajuntament i que vetllaran per disminuir les actituds incíviques a la ciutat

Aquest nou projecte, o experiència pilot com va nomenar l’alcalde molletà, està emmarcada dins de la campanya de civisme “Mollet també és casa teva” que des del consistori local s’està portant a terme per modificar algunes actituds incíviques que es practiquen a espais públics de la ciutat. Per tal d’evitar que ens trobem els carrers plens de defecacions de gos, de cotxes mal aparcats o de bosses d’escombreries situades allà on no pertoca, el govern de la nostra ciutat ha optat per crear una nova figura que informi als ciutadans de que és el que han de fer en cada moment: els agents cívics que, en un principi, treballaran fins al proper setembre. Aquests seran un total de 6 persones que des d’ahir van començar a treballar per les zones de la ciutat més visitades pels molletans. Els agents cívics es dispersaran per l’entorn del Parc de Can Mulà i de la plaça Pau Casals, per les places Suñé i República, pel Parc dels Color, per Can Pantiquet i pel Parc de Can Borrell. Aquests treballaran de 17.00h a 22.00h i serviran, a més de per conscienciar a la ciutadania sobre la importància de practicar bones conductes vers els espais i el mobiliari urbà, com a pont entre el consistori local i els ciutadans, de tal manera que si algú veu alguna actitud incívica per part d’algun altre molletà i ho vol denunciar ho pot explicar als agents cívics qui s’encarregaran de comunicar-ho als diferents serveis municipals per realitzar les pertinents sancions. L’alcalde de la ciutat va insistir en què tot i que aquesta iniciativa neixi del govern de la ciutat, el civisme és un treball de tothom. Va afegir que si tots actuem com ho hauríem de fer s’haurien es podrien reduir costos en personal i per tan en els rebuts mensuals.

Edicions locals