Es constitueix la comissió local del Pla Educatiu d'Entorn

Els Plans Educatius d'Entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Per portar-ho cap endavant s'hi involucren totes les parts implicades en l'educació: des d’escoles, associacions d

Ahir va ser un dia històric per l'ensenyament a Mollet: es constituïa la comissió local representativa del Pla Educatiu d'Entorn. El Pla Educatiu d'Entorn es fonamenta en els principis de corresponsabilització, implicació i participació de tots els agents que tenen una dimensió educativa a la zona, és per això que es constitueix la comissió local representativa per fer-ne la definició, el seguiment i lavaluació.

A Mollet, aquesta comissió local es va constituir formalment ahir i en formen part les associacions de veïns de la zona, el servei dinspecció, els serveis educatius, representants dels serveis educatius (tant deducació primària, secundària i de formació dadults i sestà estudiant la idea de incorporar també les escoles bressols), representants de les AMPAs i daltres entitats juvenils, com els esplais. Part d'aquesta comissió local representativa constitueix la comissió operativa, formada per l'inspector d'educació, una tècnica municipal d'educació, l'assessora LIC i un representant de la comissió local representativa, que s'encarrega del seguiment i la gestió del dia a dia del funcionament del Pla Educatiu d'Entorn. A l'hora de portar a terme projectes concrets, es constituiran comissions de treball, formades a partir de la comissió local representativa, on poden estar-hi representats altres estaments municipals o del món associatiu.

Els objectius fonamentals passen per incrementar lèxit escolar, reduir les desigualtats, enfortir les xarxes educatives, incrementar la participació i millorar lús del català. Totes aquestes fites a través de principis com la correspondència i la implicació, el diàleg i el consens i la innovació i qualitat educativa.

Edicions locals