ICV, preocupats per la situació tèxtil de la ciutat i del Baix Vallès

Els membres de la Comissió Política d’iniciativa per Catalunya als verds (ICV) consideren que la situació de la industria local, i del Baix Vallès, està amenaçada, entre altres coses, per l’exportació massiva de productes estrangers

Els d’ICV afirmen que el fort procés globalitzador de l’economia juntament amb el gran consum d’importacions procedents per exemple de països com la Xina o la India, està provocant que la situació de les empreses de la zona sentin amenaçades la seva viabilitat i manteniment dels seus nivells d’ocupació així com dels seus llocs de treball. Els verds defensen que es necessària l’aplicació de politiques preventives que regulin i treballin per millorar el nostre model de producció. També consideren que des de la Conselleria i el Ministeri d’indústria s’ha d’enfortir el teixit industrial per tal d’establir un model “modern, competitiu, flexible i sostenible”, segons paraules dels membres d’ICV.

Edicions locals