Francisco Amaya: '

Dimarts passat la nostra ciutat va acollir la presentació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya. L’acte va situar com a amfitrió al síndic de la ciutat

Com vau rebre que la presentació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya es celebrés a Mollet? Nosaltres l’hem rebut amb molta il·lusió i orgull. La gent que formem part del Síndic de Mollet som un conjunt de persones molt entusiastes i que Mollet hagi estat centre de trobada és tot un honor. L’acte va ser molt complert, però creu que la ciutadania és conscient de la seva figura? Crec que la gent cada cop està més contenta. A mesura que ens van coneixent, pels mitjans de comunicació o per gent que ve, els agrada més. Es senten còmodes sabent que hi ha una persona que lluita pels seus drets. Quin és el balanç que fa d’aquest temps que porta treballant? És molt bona, ha vingut molta gent. Per un costat els que s’adreçen aquí és per tal de trobar una solució i molts la trovan. Per un altre costat, la gent que no ve es sent segura sabent que hi ha una persona que pot ajudar. El ciutadà sap que té algú qui li pot defensar d’una administració i l’administració sap que pot preguntar que està passant amb una situació en concret. Quines competències té vostè si l’administració no respon als seus reclams? Això no sol passar perquè la relació entre nosaltres i l’Ajuntament, per exemple, és molt bona. Ells responen als reclams de la ciutadania perquè sinó seria il·lògic crear aquesta figura per no fer cas. Jo no tinc autoritat com un jutge, jo poso en evidència, presento coses que es poden qüestionar i proposo assumptes que es puguin millorar. La meva autoritat és moral. Coincideixen les queixes que presenten les persones que acudeixen al seu servei? Bona part de la ciutadania que ve es queixa per una qüestió d’obres. La construcció crea molts problemes: opertura d’un carrer nou, retirada d’una casa, o canvis en els contenidors…també han crescut molt les queixen entorn a la convivència entre veïns. També bona part de les queixes són les associacions de veïns que lluiten, per exemple, per assumptes com són la neteja i la seguretat. Fa front a totes les queixes que li arribin? Nosaltres escoltem a tothom el que ho necessiti. Després, si l’assumpte no correspon a l’ajuntament molletà, s’envia aquells que ho puguin solucionar. Per exemple hi ha coses que el Síndic de Greuges potser en diverses ocasions pot fer front amb més eficiència a certs problemes.

Edicions locals