L’Aparador estrena nova imatge i conclou la intervenció de Christiane Forsting

Avui dijous s’inaugurarà Observacions, notes al marge, un nou projecte a càrrec de l’artista lleidatà Albert Bayona.

L’Aparador del Museu Abelló va concloure la setena intervenció de Confluències en un interval o mapes en la memòria, de Mercè Alsina. Des del passat 26 de maig Christiane Forstnig ha exposat a la vitrina més famosa de la ciutat la seva visió envers el poder comunicatiu de les imatges i dels missatges publicitaris. Aquesta cloenda no ha significat el fi del cicle d’Alsina ja que avui dijous s’inaugurarà Observacions, notes al marge, un nou projecte a càrrec de l’artista lleidatà Albert Bayona. Amb la idea al cap d’una finestra com a separació de dues realitats, la interior i la exterior, i amb l’objectiu de transmetre la idea de que les coses s’aprecien de diferents maneres segons des del lloc des d’on es mirin, en Bayona exposarà diferents fotografies acompanyades de 21 reflexions entorn a la immigració. Amb aquestes oracions l’artista no vol fer judicis sinó mostrar les opinions anònimes de diferents persones a les que ha demanat opinió. L’autor defineix aquestes reflexions com notes al marge, fora de guió, no pertanyents a cap discurs social o polític, sinó simples apreciacions de la realitat.

Edicions locals