Col·legis nous és el barri més ‘vell’ i Can Borrell, el més ‘jove’

Segons la piràmide de població del 2005 el barri molletà de Col·legis nous és el que acull a un major nombre de gent de mitjana edat i gran i Can Borrell el que està compost per mes nens

Mollet del Vallès compta ja, a dia d’avui, amb un voltant de 51.576 ciutadans repartits en els tretze barris de la ciutat: Col·legis Nous, Plana Lledó, Can Pantiquet, Can Borrell, Estació de França, Zona Centre, Estació del Nord, Barri del Calderí, Barri de Santa Rosa, Barri de Lourdes, Barri de Gallecs, Barri de la Castilla i Riera Seca. El recull estadístic de població del 2005 mostra que els barri més “vell” de la ciutat, és a dir el composat per persones majors de 70 anys d’edat és Col·legis Nous ja que compta amb un total de 938 persones compreses en aquesta edat. Al segon lloc és situa el barri de l’Estació de França, amb 617 i el segueix Plana Lledó, amb 543 i Estació del Nord, amb 536. També aquest barri, Col·legis Nous, és el que acull més persones madures, aquelles compreses entre els 55 anys d’edat i els 70, perquè compta amb un total de 1313 ciutadans. El segueix Plana Lledó amb 939 i Barri Centre amb 937. Per contra, Can Borrell que amb un total de 1228 infants menors de deu anys es situa capdavanter dels barris més “joves”. Seguidament es situa Plana Lledó que comptabilitza 829 nens i Can Pantiquet amb 793.

Edicions locals