Dani Novo, regidor de Joventut

Demà es commemora el Dia Internacional de la Joventut. Avui

1.- Demà es commemora el Dia Internacional de la Joventut. Pensa que aquest és un dels sector més desfavorits de la societat dels nostres dies: feina, vivenda... Jo crec que no. La joventut és una de les etapes més boniques de la vida... és la transició entre ser un nen i ser un adult i això et dóna la possibilitat de donar forma a la teva personalitat. És el moment en què busquem una feina per poder tenir autonomia econòmica i, aquesta, ens possibilita l’independència del nucli familiar. Tot això, lògicament, té els seus inconvenients, però també té els seus avantatges. Així doncs, penso que en aquest sentit la joventut no és un dels sectors més desfavorits, però sí és cert que tant les administracions públiques com els adults hem de vetllar i donar el màxim de facilitats en aquest procés del pas de l' infantesa a la maduresa. 2.- Què és fa des de la regidoria de Joventut per solventar tots aquests problemes? La regidoria de Joventut treballa conjuntament amb altres departaments de l’administració: treballa amb serveis socials per, per exemple, ajudar a integrar als joves amb problemes, fer campanyes en contra de la drogoaddicció, per conscienciar als joves de la sida... Treballa amb educació, per saber quines són les necessitats, quins són els problemes amb els què es troben a l’hora d’estudiar i trobar sortides professionals ... Treballa amb urbanisme, per pressionar i promocionar les vivendes de protecció oficial, treballa amb la borsa d'habitatge... Treballa amb la regidoria d’ocupació, per dur a terme polítiques laborals que s’adaptin als joves i els hi facilitin l’accés a una feina digna... A més, de gestionar el Servei d'Informació Juvenil i la resta d'equipaments i programes d'oci, lleure i estudi per als joves. Com veus, la regidoria de Joventut és la més transversal de totes les regidories i treballa colze a colze amb la majoria de departaments de l’Ajuntament per intentar acomodar la vida dels joves i buscar solucions als seus problemes. 3.- Sobre què polítiques de joventut se sent més còmode treballant el regidor de la matèria? Com a regidor de Joventut i, per tant, com a polític responsable d’aquest àmbit, em sento molt satisfet quan veig que els índex d’atur entre els joves baixen, que l’emancipació puja i que, per tant, els joves poden marxar de casa i adquirir una independència. També, quan aconseguim tenir una oferta d'activitat de lleure a la ciutat que, hem de ser conscients, mai podrem competir amb les grans ciutats que ens envolten i tenen un oci privat i públic molt més ampli que el nostre. 4.- Com és la joventut de Mollet? La joventut de Mollet és com la de tot arreu... molt diversa. Pensa que som de les ciutats amb més població jove: tenim un 37 % de persones entre 12 i 35 anys. La població jove de Mollet, com la de tot arreu, és molt heterogènia: hi ha joves que es preocupen pel culte al cos i dediquen molt de temps a fer esport; altres, que passen molt de temps estudiant.... Però la majoria de joves el què els interessa és quan pleguen de treballar o estudiar passar-s’ho bé. I per això hem de vetllar per donar una oferta d’oci, públic i privat, al gust de tothom. Evidentment, també, posar tots els mitjans al seu abast i, per això tenim el Servei d'Informació Juvenil que els assessora o els deriva a d'altres serveis en funció de la demanda. 5.- Canviem de terç i parlem de la Festa Major... potser enguany la festa grossa congrega un programa d’actes fet a la mida dels joves, no? Sí. La Festa Major de Mollet, com la de tots els llocs, té la peculiaritat que són els dies en què hi ha més permissivitat a l'hora d'anar-se'n cap a casa, on els pares donen més llibertat als seus fills i, evidentment, tenint en compte que 19.000 dels 52 .000 habitants són joves hem de pensar molt en elaborar una Festa Major adaptada a ells, tot i que també hi ha molts actes pels nens, pels adults i per la gent gran. 6.- Hi ha hagut algunes crítiques respecte a la qualitat de la festa. Hi ha ciutadans que afirmen que s’hauria de destinar més pressupost per portar artistes més reconeguts. Què opina de tota aquesta polèmica? Curiosament, el pressupost d’aquest any és molt més elevat que el de la festa de l’any passat i el de més quantitat de tota la història de la nostra festa. Què és una festa repetitiva? Mira, la Festa Major de Mollet té una tradició i un esquema que la gent coneix, li agrada i participa. Si una cosa va bé, per què hem d’arriscar-nos a canviar-la? Tenim, com dic, un esquema amb una competició entre les colles de Morats i Torrats i tenim la cultura més arrelada de Mollet, com són els gegants, els castellers, els diables i les sardanes. El que cal, any rere any, és mantenir aquesta estructura canviant els noms propis: el pregó, el teatre i el grup musical. A partir d’aquí, tirar endavant i incorporar novetats. La Festa Major no ha de ser a gust del regidor o de l'equip de govern i, per tant, es compta amb la participació d'entitats i de la Comissió de Festa Major que, a més de les propostes de particulars que ens arriben, acaben configurant el programa que ha de ser, per a tots els gustos. Per això, tant els convidats com les novetats que s’han afegit al programa d’aquest any han estat fruit d'aquest treball i responen a les propostes que els joves ens han fet arribar a través de diferents vies

Edicions locals