Ja som 51.275 molletans

La sessió plenària va aprovar el resum numèric, que fruit d’una revisió al padró municipal de ciutadans, confirma l’existència de 51.275 veïns i venies a la ciutat

Amb aquesta aprovació es donava conformitat a que el nombre de molletans i molletanes a dia 1 de gener de 2006 voltaven les 52.000 persones. La regidora de Comunicació i Recerca, Eva María Pazos Jiménez, va explicar que el nombre d’habitants a la ciutat d’enguany respecte a l’any passat a disminuït en 301 habitants. Pazos va explicar que això es degut al procés de regulació dels estrangers no comunitaris ja que moltes vegades hi ha la possibilitat de que alguns immigrants es donin d’alta a la ciutat però que després marxin sense donar-se de baixa.

Edicions locals