Carles Pérez: ‘El problema de les taxes i els impostos l’han de solucionar els polítics’

Carles Pérez és, des de juliol de 2007, el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Mollet (FAV). Pérez, amb el seu equip, s’encarrega de connectar les diferents associacions i de col·laborar

P: Quin paper juga la Federació d’Associacions de veïns de Mollet a la ciutat?
R: Volem que la gent ens conegui i les altres associacions ens recolzin. Per nosaltres és molt important la col·laboració conjunta amb altres associacions. Fa un temps la relació entre la FAV i l’Ajuntament era mínima, i amb el pas dels anys hem aconseguit una millora en aquest aspecte.

P: Quina relació tenen des de la FAV Mollet amb la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya?
R: Cada vegada la relació és més forta i es tiren endavant campanyes com la de les tarifes elèctriques, o la de les taxes i els impostos. Elaborem documents amb repercussió municipal, més tard arreu de Catalunya ja que arriben a La Generalitat, i finalment els enviem al Ministeri d’Indústria, per a que s’estengui a nivell estatal.

P: Què ens pot explicar sobre aquesta campanya de les tarifes elèctriques?
R: Nosaltres explicarem a aquells que vinguin quin és el camí que segueixen les empreses elèctriques del país, i quines són les tarifes, sobre tot la Tarifa de l’últim recurs, concepte que estan estudiant el Ministeri d’Indústria i les companyies elèctriques. Volem deixar clar quines són les tarifes que han de pagar els usuaris, en relació amb les despeses que faran de l’electricitat; quins preus estan contractant.

P: I sobre les taxes i els impostos?
R: El problema de les taxes i els impostos l’han de solucionar els polítics, ja que els pressupostos generals prenen com a referència l’IPC de juliol, i una vegada comença el nou any, els pressupostos no encaixen. Pensem que ja n’hi ha prou d’aquesta presa de pèl i manca de sensibilitat, ja que és la ciutadania qui ha de pagar aquests diners. S’han de revisar els pressupostos tant si aquests van a l’alça com a la baixa. Nosaltres explicarem els ciutadans quines han estat les pujades en les taxes i els impostos, per tal que estiguin informats.

P: Quina valoració fa del projecte d’obres de l’Oficina d’Acció Cívica?
R: Estem molt contents perquè, gràcies a la nostra intervenció, s’ha dut endavant el projecte i han admès la idea de fer obres. Vem parlar amb les diferents associacions i vam dur a terme el projecte. Tot i haver-hi a última hora alguns entrebancs, sembla que els problemes estan resolts i esperem que acabin aviat les obres; hi sortirem tots guanyant.

P: Què en pensa dels barris de Mollet? Quin creu que està en millors condicions, i quin necessitaria alguna reforma urgent?
R: Els barris de Can Borrell i La Vinyota són prou nous i estan ben conservats. Altres necessiten millorar els serveis de recollida de residus, l’estat de les voreres i l’accessibilitat a alguns carrers.

P: Quines són les actuacions que s’han de dur amb més urgència a Mollet, segons els veïns i les associacions?
R: El tema de les subvencions ens preocupa molt. Tothom vol fer activitats i té projectes, però els que poden decidir en aquest aspecte són les pròpies associacions, tot i que sovint els projectes i les subvencions no estan coordinats. Els diners arriben tard. Volem fer canvis en alguns carrers de Mollet, modificar l’enllumenat, millorar l’estat de les voreres, i l’accessibilitat. Per fer tots aquests canvis es necessiten diners. També ens agradaria tenir carrils bici, tot i que el projecte promès encara no l’hem vist. Per altra banda, cal revisar què fem amb Gallecs, quina sortida li donem. Tots aquests aspectes es van debatre durant la jornada del Pla Estratègic. Un altre aspecte que caldria discutir és què passa amb els cinemes que hi havia a la ciutat, i quina tirada tenen els comerços de l’Illa.

P: Segueixen pensant que és una bona opció transformar el Pla de les Pruneres en zona verda?
R: Sí, pensem que hi pot haver zona verda amb diferents espais destinats als sectors diversos de ciutadans. També tenim una idea potser agosarada, que seria col·locar un panell informatiu electrònic, on es pugui rebre i consultar diferents informacions.

Edicions locals