En marxa més contenidors soterrats

Entren en funcionament tres noves àrees de contenidors soterrats, dues a l'avinguda Llibertat i una a l'avinguda Burgos.

Aquesta setmana han entrat en funcionament tres noves àrees de contenidors soterrats a la ciutat. Es tracta de dues àrees situades a l’avinguda de la Llibertat (davant la parada dels taxis i davant del parc de Pau Casals) i una altra a l’avinguda de Burgos (davant el Mercat Municipal). Aquestes obres estaven incloses dins del finançament de Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat (FEOSL).

La construcció d’aquestes noves àrees ha suposat una inversió de 339.000 euros i s’ha donat feina a 20 persones. Les tres noves àrees se sumen a les 24 que ja existeixen a la ciutat. D’aquesta manera, la ciutat avança cap a una gestió més neta dels residus i, al mateix temps, una millora del paisatge urbà.


Dades de la recollida de residus a Mollet

Una xifra destacable és l’augment de la recollida de matèria orgànica, que ha augmentat un 60% entre 2005 i 2010, passant de 1.578 tones anuals a 2.279. A més, la quantitat d’impropis ha baixat d’un 20% a un 4,5%. El fet de tenir menys impropis millora el compost que es pot fer i augmenta la partida de retorn del cànon que l’Agència de Residus paga als Ajuntaments.

La resta de recollides selectives també han augmentat significativament entre el 2005 i el 2010: el paper i cartró un 70 %, el vidre un 116 %, els envasos un 214 % i el paper i cartró comercial un 93%. Actualment, la recollida selectiva que es fa a la ciutat representa un 37,6 % del total de residus.

Edicions locals