El DRAG inaugura cinc basses a l’espai rural de Gallecs

Durant l’acte es va dur a terme una sortida per l’espai per conèixer de més a prop les noves basses i la feina realitzada pel DRAG

Fa quatre anys naixia l'entitat Defensa de Rèptils i Amfibis de Gallecs (DRAG), un grup de gent amb la intenció de donar a conèixer els rèptils i de desmitificar-los de la seva mala reputació amb un àmbit d'actuació concentrat a Gallecs i a la seva àrea d'influència. En aquest sentit, l'any 2009, el DRAG encetava el projecte de reforma de les basses de l'espai rural de Gallecs gràcies a una subvenció de la Fundación Biodiversidad de Madrid que cobria la meitat d'aquest projecte i també a l'ajuda del voluntariat que va ajudar en la neteja d'aquestes basses per tal de comprovar quin era el seu estat.

 

Així, dissabte s'inauguraven un total de cinc basses, tant de nova creació com restaurades, amb la intenció de recuperar l'hàbitat de la zona. D'aquest projecte sortiran beneficiades espècies com el gripau, que és la més abundant, i d'altres espècies aquàtiques gairebé extingides com és el cas de la granota verda, la reineta, el tritó, la salamandra i, més endavant, rèptils aquàtics. "Aquestes espècies fins fa quatre dies eren comunes però per l'estat en que es trobaven les basses abans de la seva restauració s'havien gairebé extingit. Els camps de conreu han fet perdre gairebé els punts fluvials, és d'aquí d'on prové la importància d'aquestes basses.", explica el president del DRAG, Dani Aranda, i afegeix: "Es tracta d'un projecte de finalització molt recent i aquesta inauguració ens ha agafat de nou. La nostra intenció d'avui és sobretot mostrar les basses i el treball que s'ha fet ja que fins l'any que ve no es veurà tot el resultat".

 

Edicions locals