Mollet, un municipi cada cop més accessible

El consistori impulsa un projecte per a la supressió de les barreres arquitectòniques

Fins al 16 d'octubre, les persones interessades poden sol·licitar una de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Mollet per a rehabilitar habitatges i suprimir les barreres arquitectòniques en edificis, comunitats de veïns i establiments comercials i de serveis. En aquest sentit, per sol·licitar aquestes subvencions cal formar part d'una comunitat de propietaris d'edificis o bé, en cas de tractar-se d'un particular, ser propietari o titular d'un dret d'ús d'habitatge que hagi sol·licitat una llicència municipal o comunitat de realització d'obres durant l'any 2009.

 

D'aquesta manera, l'Ajuntament pretén, d'una banda, fomentar la rehabilitació d'aquells edificis amb més antiguitat del municipi i, de l'altre, fer de Mollet una ciutat cada cop més accessible per aquelles persones amb dificultats de mobilitat reduïda.Les subvencions poden ser per la rehabilitació de l'edifici, la instal·lació d'ascensors, l'adaptació d'elements comuns de l'edifici amb la finalitat de facilitar l'accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques, l'adaptació de qualsevol espai de l'habitatge amb l'objectiu de suprimir les barreres arquitectòniques fins a l'adaptació de l'accés o l'interior dels comerços, o els establiments de serveis per tal de suprimir les barreres arquitectòniques. Les diferents subvencions van del 1.000 als 3.000 euros en funció del projecte que es vulgui realitzar. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció

 

Edicions locals