Adjudiquen l'estudi de la Línia Orbital Ferroviària

Amb aquest projecte Mollet es beneficia del pas d'aquesta línia per l'Estació de Santa Rosa

El Ministeri de Foment va adjudicar el passat 7 d'octubre, l'estudi de la Línia Orbital Ferroviària per un import de 1.298.274 €, a l'empresa Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio de Proyectos. Quan aquesta línia sigui una realitat, Mollet es beneficiarà del pas d'una nova línia de rodalies per l'Estació de Santa Rosa.

 

Aquesta línia ferroviària té com a objectiu donar un servei ferroviari que connecti les ciutats de la segona corona metropolitana des de Mataró fins a Vilanova i la Geltrú -per Granollers, Parets, Mollet, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del Penedès- sense passar per la ciutat de Barcelona. En el tram Sabadell - Granollers, la LOF passarà per Mollet, aprofitant l'actual línia de Santa Rosa i, per tant, serà un dels municipis que es beneficiaran d'aquestes connexions.

 

La Línia Orbital Ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona serà una nova línia de rodalies, que connectarà diversos trams ja existents de les actuals línies, tot i que comportarà la construcció de nous trams. La gran densitat de l'actual xarxa ferroviària i la congestió de les principals línies que passen pel centre de la ciutat de Barcelona fan convenient la concepció de projectes que enllacin els extrems de la regió metropolitana i que trenquin l'actual radialitat de la xarxa.

 

L'estudi funcional analitzarà la situació actual i la futura xarxa de rodalies de Barcelona, que es recull al Pla de Rodalies, i determinarà el tràfic actual i futur derivat de la implantació de la nova infraestructura, així com la capacitat de la xarxa. També es farà una anàlisi de la demanada per establir l'abast de les actuacions.

 

Aquesta notícia ha estat molt ben rebuda per part del govern municipal ja que, quan la LOF sigui una realitat, millorarà substancialment les connexions amb transport públic de la ciutat i augmentarà el pas de trens per la línia del nord. A Mollet, la LOF pararà a l'Estació de Santa Rosa, on actualment hi passa la línia R3

Edicions locals