L’exposició sobre voluntats anticipades, als CAP de Plana Lledó i Can Pantiquet

L'objectiu és sensibilitzar els professionals i els ciutadans sobre els drets d'autonomia del pacient

El CAP Plana Lledó i el CAP de Can Pantiquet acullen l'exposició sobre voluntats anticipades. La mostra romandrà al CAP de Plana Lledó del 18 al 23 d'octubre, mentre que al CAP de Can Pantiquet, l'exposició hi serà del 25 al 30 d'octubre.

 

Aquesta exposició explica què és el document de voluntats anticipades, qui el pot fer, què cal per fer-lo, quines decisions permet de prendre, què és el principi d'autonomia del pacient, quin és el marc legal de referència, etc. La intenció és propiciar la creació d'un espai de reflexió sobre les voluntats anticipades en què participin professionals i usuaris i que serveixi per difondre'n el coneixement i l'ús en l'atenció primària de salut.

 

Els objectius principals d'aquesta campanya són sensibilitzar sobre els drets d'autonomia del pacient, formar el personal dels equips sobre les voluntats anticipades, crear un circuit per atendre els usuaris que vulguin expressar les seves voluntats, promoure espais de reflexió compartida entre els professionals.

 

El document de voluntats anticipades es basa en el dret fonamental de decidir lliurement sobre la pròpia salut. Mitjançant aquest document, qualsevol persona pot deixar establerts quins són els seus valors personals, els seus desitjos o les limitacions que vol que es tinguin en compte en l'eventualitat que el seu estat físic i de salut no li permetessin de decidir-ho per ella mateixa. També es pot nomenar un representant perquè, arribat el cas, vetlli pel compliment d'aquestes voluntats anticipades.

 

Com a mesura de prevenció i garantia d'autenticitat per si mai s'han de portar a terme, els documents de voluntats anticipades es dipositen en el Registre nacional d'instruccions prèvies del Ministeri de Sanitat i Consum.

 

Edicions locals