Pressupost de contenció per al 2011

El consistori invertirà en despesa social i en polítiques d'ocupació

L'Ajuntament de Mollet va presentar dijous els pressupostos del consistori pel 2011 marcats per l'actual crisi econòmica. En aquest sentit, els comptes per a l'any 2011 estan elaborats, segons l'informe que els detalla, "en un context de contenció de la despesa municipal". D'aquesta manera, l'import del pressupost municipal és de 60'4 milions d'euros, 69'9 milions d'euros de pressupost consolidat tenint en compte totes les empreses municipals. Així, l'increment de la factura fiscal per al 2011 serà del 1'8%, on s'inclou l'IBI, l'aigua i la recollida de residus. En el cas de l'aigua l'increment és de 39. L'increment de l'IBI serà d'un euro l'any per a la majoria de famílies propietàries de béns immobles a la ciutat.

 

Pel que fa a les bonificacions, seran del 100% per a la compra de vehicles elèctrics a la ciutat. "Ens avancem a la situació ja que Nissan ja està preparant la venda d'aquests vehicles", va apuntar l'alcalde Josep Monràs. A més, el batlle va afegir que s'instal•larà un punt de càrrega per a aquest tipus de vehicles; per als vehicles híbrids, la bonificació serà del 50%.

 

El creixement serà sostingut pel que fa a l'impost d'activitats econòmiques (IAE) després de la requalificació dels carrers industrials, que serà d'un 1'2% a través d'un acord amb els industrials del Baix Vallès.

 

L'alcalde ha titllat l'elaboració del pressupost "d'absoluta contenció". El pressupost 2011 baixa un 1% respecte el 2010. La pujada de l'IVA influeix en aquesta disminució ja que, segons l'alcalde, "la baixada és de un 10%".

 

Pel que fa a la despesa social, el consistori l'ha incrementat en un 10% respecte l'any anterior. En ocupació i promoció econòmica es dóna el major increment amb un 28%, tenint en compte que dins aquest àmbit, l'increment de despesa per a EMFO és del 64%. No s'incrementa però tampoc disminueix la inversió per l'Institut de Servei dels Discapacitats, ara amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

 

Pel que fa a l'aportació municipal a la Fundació Museu Abelló la disminució és del 25% respecte el 2010 i respecte Mollet Comunicació, del 17%.

 

Així doncs, els eixos principals són l'increment de la despesa social, l'enfortiment de les polítiques d'ocupació i promoció econòmica, amb l'objectiu de facilitar l'accés al mercat laboral a persones en situació de risc, i l'ajut a les empreses amb l'increment sostingut de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).

 

Edicions locals