L'Escola de Can Vila, centre de referència del Baix Vallès per l’alumnat amb discapacitat

El centre ha estat seleccionat pel Departament d'Educació com a referència pels processos d’escolarització

El Departament d'Educació ha resolt el concurs públic per a la selecció de programes i serveis de suport de centres d'educació especial a centres ordinaris per a l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat, amb caràcter experimental per als cursos 2010-11 i 2011-12.

 

En aquest concurs s'ha seleccionat el Centre d'Educació Especial de Can Vila com a centre de referència i, també, com a referència en els programes específics de suport. Aquesta selecció evidencia la qualitat d'aquest centre municipal i l'excel·lent tasca que desenvolupa l'escola, que forma part de l'Institut Municipal de Serveis als Dicapacitats de Mollet (IMSD).

 

Així, com a centre de referència dels centres educatius de la zona del Baix Vallès durà a terme, coordinadament amb els serveis educatius, el suport al professorat en estratègies metodològiques i organitzatives per a l'atenció a l'alumnat amb discapacitat en entorns escolars ordinaris. O d'altres funcions com facilitar documentació tècnica i recursos didàctics, contribuir a l'adaptació de recursos i materials, facilitar informació sobre l'oferta d'ensenyaments postobligatoris, activitats de lleure, ajuts i beques; col·laborar en la inserció laboral de l'alumnat; col·laborar en el treball amb famílies i realitzar programes específics de suport en centres ordinaris.

 

Com a referència pel que fa als programes específics de suport a alumnat amb discapacitat escolaritzat en els centres ordinaris, Can Vila acompanyarà en els processos d'escolarització, donarà suport directe a aquest alumnat, orientarà el professorat en estratègies i recursos específics d'intervenció i col·laborarà en l'atenció a les famílies.

Edicions locals