Els electors estrangers poden inscriure’s al cens electoral per a les municipals

Les persones d'origen xilè, colombià, neozelandès, paraguaià i peruà tenen com a data límit per fer-ho el 15 de gener.

Per a les properes eleccions municipals, convocades per al 22 de maig de 2011, s'amplia el nombre de països no comunitaris que podran exercir el dret a vot. Els ciutadans empadronats provinents d'aquests països poden inscriure's al cens electoral fins al proper 15 de gener.

 

Per primera vegada, a més a més de Noruega, país amb qui es va signar l'acord l'any 1990, també podran votar els ciutadans nacionals de Xile, Colòmbia, Equador, Nova Zelanda, Paraguai i Perú.El termini per presentar les sol·•licituds finalitzarà el 15 de gener de 2011 i es pot fer per Internet, per correu postal o a l'Ajuntament.Els requisits per inscriure's al cens electoral són:


-  Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu
-  Estar inscrit en el Padró municipal d'habitants
-  Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya
-  Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent acord (3 anys el dia de la votació pels procedents de Noruega i 5 anys per a la resta)L'Oficina del Cens Electoral (OCE) ja ha enviat una comunicació personalitzada als ciutadans d'aquests països que reuneixen les condicions anteriors.

 

Edicions locals