Acord estratègic dels municipis per potenciar la competitivitat de la B-30

Els ajuntaments de la zona es reuneixen amb l'objectiu d'impulsar la col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, parcs tecnològics .

Prop d'un vintena de municipis de l'entorn de la B-30, entre els quals Mollet, han signat una declaració per al desenvolupament econòmic i l'ocupació del seu àmbit d'influència. L'eix de la B-30 és un àmbit extraordinàriament important, ja que representa prop del 4% del PIB de l'estat espanyol.

 

En total són 18 ajuntaments que aposten per crear un gran espai econòmic, a l'entorn de la B-30, conjuntament amb empreses, universitats, centres de recerca, parcs tecnològics i sectors econòmics i socials, tot aprofitant les sinergies que aporten els equipaments estratègics que hi ha ubicats al llarg i a l'entorn de la B-30.

 

La declaració dels ajuntaments per al desenvolupament econòmic i l'ocupació de la B-30 destaca que es tracta d'un àmbit extraordinàriament important per Catalunya i per Espanya, ja que representa prop del 4% del PIB espanyol. A més, té un gran potencial econòmic, amb equipaments de referència en àmbits com el coneixement, amb les universitats, el Sincrotró; els serveis de recerca lligats a la sanitat; equipaments de projecció internacional com el Circuit de Montmeló; i indústries destacades.

 

Tot això fa que l'eix de la B-30 sigui un espai de gran capacitat ja en el present i que pot desenvolupar encara més capacitats en el futur. La proposta nascuda de la reunió de dilluns pretén convertir la B-30 en un element vertebrador i de marca, per potenciar la zona industrial i tecnològica i posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del sud d'Europa.

 

Per tal de desenvolupar-ho, han acordat constituir un grup de treball amb representants municipals. Igualment els batlles conviden a participar en aquests grups de treball el Govern de l'Estat i de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics, els parcs tecnològics i científics, les organitzacions empresarials, les empreses i les organitzacions sindicals del territori.

 

En el cas de Mollet, l'alcalde Josep Monràs ha destacat els actius que la ciutat aporta a l'eix de la B-30 com els ja anomenats (el IUCT, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l'espai natural de Gallecs); així com també un clúster d'empreses farmacèutiques; les empreses municipals EMFO, Mercamollet i Promosol, amb objectius com la creació d'ocupació, l'atracció i creació d'empreses i la promoció econòmica i comercial; i plataformes digitals de servei de promoció econòmica.

 


Entorn de la B-30


Tal i com recull la declaració, aprovada avui, l'àmbit de la B-30 disposa d'un seguit d'equipaments i empreses que aporten un potencial extraordinari. D'una banda, hi ha el Parc de l'Alba, que acull el laboratori de llum del sincrotró Alba i que, amb 340 hectàrees, és un dels equipaments de recerca més avançats del món. En un altre ordre de coses, B-30 té la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Parc de Recerca UAB, amb 30 instituts de recerca i més de 4.000 investigadors/es. La Universitat Politècnica de Catalunya amb l‘escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Esade-Creàpolis, la Universitat Internacional de Catalunya, o l'Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT) de Mollet, complementen una notable oferta universitària i de recerca. Molt proper a aquestes instal•lacions hi ha el Parc Tecnològic del Vallès, amb 150 empreses instal•lades i on treballen 2.910 persones. A més, hi ha 23 centres de recerca que es troben situats, majoritàriament, als campus universitaris i als parcs científics i tecnològics, amb prop de 30.000 m2.

 

A l'entorn de la B-30 es situen un total de 994 empreses del sector industrial de nivell tecnològic mitjà-alt/alt. És també estratègica l'existència en aquest espai del Centre Intermodal de Mercaderies (CIM), com a equipament per afavorir l'eficiència en la distribució de mercaderies als principals centres d'activitat econòmica. A més, hi ha l'existència d'equipaments rellevants, alguns en l'àmbit català, com l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès, altres fins i tot referents mundials com el Circuit de Catalunya a Montmeló, sense oblidar la rellevant oferta hotelera i comercial i d'equipaments firals.

 

Tots aquests elements es troben, a més, en uns municipis amb una bona qualitat de vida, que compten amb una xarxa de serveis i instal•lacions educatives, de lleure, culturals, esportives i sanitàries, sense oblidar l'important valor dels seus espais periurbans, alguns amb implicacions directes amb la recerca i la investigació en camps com l'agricultura ecològica, com l'espai d'interès natural de Gallecs.

 

Aquest conjunt de sinèrgies ofereix la possibilitat de consolidar una estructura industrial, universitària i d'innovació competitiva de referència en el context català, i fins i tot mediterrani.

 

 

Edicions locals