La demanda educativa, coberta

<p>S'han recollit un total de 72 sol·licituds de preinscripció en primera instància pel que fa al quart IES.</p>

El passat 25 de febrer es tancava el període de preinscripcions escolars per a educació infantil i secundària. En tots dos casos, la ciutat compta amb places suficients per cobrir la demanda i poder rebre aquells alumnes que s'incorporin més endavant.

Per a P3, s'han fet 661 preinscripcions, del total de 675 places ofertades. En l'educació secundària s'han realitzat un total de 406 preinscripcions de les 438 places que s'ofertaven. Pel que fa al quart institut públic de la ciutat que iniciarà el curs a l'edifici municipal del GIRO, s'han recollit un total de 72 sol·•licituds de preinscripció en primera instància.

Aquestes són dades de les preinscripcions rebudes dins el termini oficial de preinscripció, però s'ha de tenir en compte que, un cop tancat el període i fins a l'inici de curs, aquestes dades poden variar.

Aquest any, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) ha atès un total de 278 persones i ha formalitzat 166 preinscripcions.

 

Edicions locals