La sinistralitat s’ha reduït en un 36,5% entre els anys 2007 i 2009

L'Ajuntament ha finalitzat la primera fase de diagnosi del Pla Local de Seguretat Viària.

L'Ajuntament de Mollet està elaborant el Pla Local de Seguretat Viària, un document que ha de servir per definir l'espai públic i el sistema viari i per reduir el nivell de risc i accidents de trànsit. L'objectiu principal que marca el pla és reduir un 20% el nombre de sinistres amb víctimes l'any 2014.

La primera fase del Pla ha estat l'elaboració d'una diagnosi, de la qual se n'extrauran les diferents accions a desenvolupar que es faran de manera paral·lela i quedaran recollides al Pla Local de Mobilitat.

Les principals conclusions de la diagnosi es refereixen a la sinistralitat, la tipologia dels desplaçaments, la recaptació per infraccions de trànsit i l'Educació viària.


El nombre d'accidents amb víctimes ha disminuït un 36,5%

L'evolució de l'accidentalitat dins el nucli urbà en els tres anys en estudi, 2007-2009, ha estat notòriament positiva. L'any 2007 es van registrar 148 d'accidents i el 2009 el número d'accidents s'havia reduït fins als 94, suposant una reducció per al període del 36,5%. Des de l'any 2007, no hi hagut cap víctima mortal d'accident de trànsit a Mollet.

A Mollet, com en d'altres zones urbanes de Catalunya, els turismes resulten implicats en la majoria d'accidents (60,6% dels vehicles implicats en accidents entre 2007 i 2009). Les motocicletes, per contra, tenen una implicació en els accidents de trànsit molt inferior a la que tenen a Catalunya (6,7% front al 17,4% del conjunt de Catalunya).


Sinistralitat 2009

• 94 sinistres amb víctimes (disminució 36,5% respecte de 2007).
• 139 ferits lleus, 10 ferits greus i cap mort.
• Dels mitjans de locomoció implicats entre 2007 i 2009, l'11% eren vianants, el
26% vehicles de 2 rodes i el 61% vehicles turisme.
• El 20% dels accidents del període són atropellaments.


El 80% dels desplaçaments per la ciutat es fa a peu

En un dia feiner a Mollet es fan 112.000 desplaçaments interns (per dins del municipi) i més del 78% es fa a peu. En canvi, pel que fa als desplaçaments externs (de Mollet a altres municipis i viceversa), un 81% es fan en vehicle privat.

Gairebé la meitat dels desplaçaments externs (48%) es fan amb municipis del Vallès Oriental. Els municipis que concentren més desplaçaments externs són els municipis veïns (Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles o Santa Perpètua) llevat de Barcelona que és el municipi amb qui manté una major relació a causa de la capacitat d'atracció de viatges d'aquesta ciutat.

D'altra banda, el 90% de les multes de trànsit són d'aparcament. De les 7.538 sancions imposades, més del 90% van ser d'estacionament. Aquesta és una característica molt comuna als municipis catalans.


Educació viària

La Policia Municipal ha desenvolupat un Pla municipal d'educació per a la mobilitat segura que abasta totes les escoles i instituts de la ciutat, amb resultats molt satisfactoris.

La totalitat de escoles i instituts del municipi, tan públics com concertats, han participat a les activitats d'educació per la mobilitat segura. En total són 19 centres (11 escoles, 3 instituts, 1 centre educatiu especial i 4 centres privats de primària i secundària).

El número d'alumnes de Mollet que rebran classes d'educació viària durant aquest curs és de 2.421 alumnes. També utilitzaran el Parc Infantil de Trànsit del parc de Can Mulà, 700 alumnes d'escoles de municipis veïns com La Llagosta, Parets, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana, Montmeló i Montornès.

Edicions locals