Finalitza la primera fase d'urbanització dels carrers Sant Joan i Magallanes

L'alcalde i la regidora d'Obra Pública han visitat les noves millores dels carrers de Sant Joan i Magallanes pertinents al Pla de Barris.

La primera fase de les obres d'urbanització dels carrers de Sant Joan, de Magallanes i el passatge de Magallanes que s'estan fent al barri de la Plana Lledó dins del programa de la Llei de barris és a punt de finalitzar. Paral•lelament, s'ha iniciat la segona fase de les obres al carrer de Magallanes, entre l'avinguda del Parc i el carrer Gallecs.


La primera fase de reurbanització dels carrers de Sant Joan, de Magallanes i el passatge de Magallanes, previstes a Llei de barris, ha consistit en la urbanització del carrer de Sant Joan en el tram comprès entre el carrer de Borrell i el carrer de Gallecs.


Les obres han seguit la solució ja implantada en la darrera reurbanització del carrer de Sant Joan entre el carrer Borrell i Avinguda Caldes de Montbui. S'ha donat més importància als vianants amb l'eixamplament de voreres a totes dues bandes del carrers. També s'han suprimit les barreres arquitectòniques.


A més a més, les obres també han servit per millorar els serveis bàsics d'enllumenat, clavegueram, subministrament d'aigua, gas i telefonia i renovar els fanals, amb lluminàries no contaminants i el mobiliari urbà. Aquesta actuació es farà en les properes setmanes.


Pel que fa a la xarxa elèctrica, les obres serviran per eliminar el cablejat aeri i substituir-lo per línies elèctriques soterrades. Tot i això, la connexió de les línies soterrades no es podrà dur a terme fins que s'acabin la segona i la tercera fase de les obres d'urbanització.


El pressupost d'aquesta obra és de 1 milió d'euros, finançats al 50% per l'Ajuntament de Mollet i la Generalitat de Catalunya, a través de la Llei de barris.


La 2a fase d'aquestes obres ja ha començat amb la reurbanització del carrer de Magallanes en el tram comprès entre l'avinguda del parc i el carrer Gallecs. La 3a fase, que s'iniciarà abans de l'estiu, afectarà el tram comprès entre els carrers Gallecs i Jacinto Benavente.


A la visita oficial a les obres han comparegut la regidora d'Obra Pública, Ester Safont i l'alcalde Josep Monràs. Aquest ha volgut destacar que aquestes millores "milloren les condicions de vida dels veïns" i ha titllat aquesta via de "gran carrer de la ciutat".


D'altra banda, l'alcalde ha parlat també sobre el pàrquing de la plaça Joan Miró del que ha dit que "hi ha hagut certs problemes de tramitació administrativa que ja estan solucionats".

L'alcalde ha explicat que per les obres del carrer Sant Joan i Magallanes i aquests problemes burocràtics el funcionament del pàrquing no ha estat l'esperat. "Darrerament comença a generar-se més PIB en positiu i si seguim fent les coses bé la cosa anirà millor". La circulació de vehicles s'ha obert aquest matí al tram del carrer Sant Joan.


Projecte d'Intervenció Integral del barri de la Plana Lledó


En el marc del projecte d'intervenció integral de la Plana Lledó ja s'han desenvolupat les obres del Centre de Serveis El Lledoner, la urbanització de la plaça de Cinco Pinos i s'està finalitzant l'obre d'urbanització dels carrers de Sant Joan i Magallanes. La propera obra prevista en la Llei de barris serà la urbanització dels carrers de Miguel de Cervantes i Cristóbal Colón.


Els objectius que persegueixen les obres previstes en la Llei de barris són: pavimentació de carrers, col•locació d'arbrat, instal•lació enllumenat, col•locació i reposició de mobiliari urbà, substitució o reparació de xarxes de clavegueram, aigua, electricitat, gas telefonia i noves tecnologies, rehabilitació i equipaments dels elements col•lectius dels edificis i l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.


D'altra banda, la Llei de barris també preveu programes de millora social. En aquest sentit, s'han contractat 20 persones durant 1 any, per mitjà d'un pla d'ocupació, per fer tasques de mediació social i d'informació ambiental.


Edicions locals