ICV-EUiA presenta nou propostes per a la creació d'ocupació

En una xerrada on van participar representants de les empreses Derbi, Ficosa i Yamaha.

La Coalició ICV-EUiA  va fer una xerrada aquest  dimecres dia 6,  al Casal Cultural,  sobre la crisi i la deslocalitzacions industrials a la zona. En aquesta xerrada van participar Fernando Cornejo de l’empresa Derbi , Paco Villar de l’empresa Ficosa i Miquel Lopez de l’empresa Yahama. També van intervenir per la Coalició Joaquim Fuertes i Josep Torrecillas.

Els representants sindicals de les tres empreses van coincidir en que les deslocalitzacions no són fruit d’una manca de producció i de mercat sinó pels interessos de les multinacionals Yamaha i Piaggio. En el cas de Ficosa el que s’ha donat és una deslocalització territorial, perquè a Soria els salaris són més baixos.

Fernando Cornejo va plantejar la necessitat de defensar la industria catalana amb mesures legislatives que no permetin que  les empreses en beneficis i amb mercat tinguin les facilitats legislatives per tancar i marxar-se a altres països. Miquel Lopez va explicar que els treballadors i treballadores de Yamaha estan lluitant per mantenir els seus llocs de treball i que utilitzaran tots els mitjans jurídics perquè l’empresa no abandoni la seva factoria ubicada a Palau de Plegamans.

Per altra banda la coalició va donar a conèixer la seva proposta per fer front al procés de desindustrialització que està patint el Baix Vallès. ICV-EUiA planteja un Pla de xoc  per  impulsar la creació d’ocupació verda i l’estímul de noves ocupacions en aquells sectors vinculats als serveis relacionats amb la consolidació dels drets de ciutadania. La creació d’un Fons entre les administracions locals i la Generalitat de Catalunya d’ajuts a la contractació de les empreses del Baix Vallès de treballadors/es en atur, així com la realització d’un Pla industrial del Baix Vallès.  

Aquest Pla hauria de ser fruit de l’acord entre la Generalitat, els ajuntaments del Baix Vallès i els sindicats i els empresaris.  

ICV-EUiA van presentar les 9 propostes perquè el Pla esdevingui una eina exitosa en la dinamització del territori. Aquestes onze propostes són:

1. Creació d’un Fons econòmic entre les administracions locals i la Generalitat de Catalunya per impulsar la millora d’oportunitats d’ocupació de les persones que es troben en atur a través de programes de requalificació professional, formació i orientació i d’ajut a la contractació per part de les empreses del Baix Vallès de treballadors/es en atur.

2. Creació d’una Oficina de Promoció Industrial del Baix Vallès amb l’objectiu de crear les condicions oportunes que permetin la captació d’inversions per dinamitzar el territori i atreguin una oferta d’activitat econòmica productiva per a la zona. Realitzar un Pla industrial del Baix Vallès.

3. Impulsar un Centre d’Innovació Tecnològica amb capital públic i privat amb l’objectiu de facilitar la innovació del producte i de procés de les empreses que estan ubicades al Baix Vallès, ja que la competitivitat estarà lligada a la seva capacitat tecnològica i d’innovació per mantenir i potenciar la creació d’ocupació.

4. Desenvolupar programes dirigits a les petites i mitjanes empreses en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

5. Impulsar la creació del Centre de Recursos Mediambientals per potenciar les línies d’assessorament i suport a les empreses en l’àmbit de la protecció mediambiental (minimització i reaprofitament de residus, normatives sobre emissions, estalvi energètic, EMAS, ISO 14001) i dels incentius associats a aquesta.

6. Impulsar la creació d’ocupació verda: implementació d’estalvi energètic en edificis públics i en millora d’habitatge, modernització de la xarxa elèctrica, promoció de sostres solars en polígons industrials i edificis públics, projectes de reforestació i neteja de boscos. Plans de rehabilitació de polígons o àrees industrials.

7. Estimular noves ocupacions en aquells sectors vinculats als serveis relacionats amb la consolidació dels  drets de ciutadania: dependència, salut, atenció a la infància i joventut, exclusió social, societat de la informació, coneixement d’idiomes, formació contínua i qualificació professional. Elaboració d’un Pla d’ inserció laboral i ocupació social per part dels ajuntaments del Baix Vallès, treball durant un any per a 70 persones en tasques d’interès social (serveis d’acompanyament per a la gestió de la vida diària i serveis d’acció cívica a la comunitat. Acompanyat amb una formació adequada i la realització d’accions d’orientació laboral necessàries i adequades a les necessitats dels usuaris/àries.

8. Establir instruments i avals públics per recolzar a les famílies amb dificultats per la pèrdua d’ocupació, tant a l’hora de pagar l’hipoteca, com el lloguer d’habitatge en col·laboració amb les entitats financeres.

9. Elaborar un Pla estratègic del comerç i del serveis per consolidar, potenciar el paper del Baix Vallès i en concret de Mollet del Vallès com a polaritat comercial a escala territorial, amb la millor qualitat de servei pel conjunt dels consumidors/es, gràcies a un teixit empresarial del món del comerç eficient i competitiu clau en la creació d’ocupació i en la generació de riquesa. 

Edicions locals