L’Ajuntament inicia una campanya de revisió del padró municipal d’habitants

La campanya es fa en compliment del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

L'Ajuntament ha engegat una campanya de revisió del padró municipal d'habitants que permetrà actualitzar o rectificar, si s'escau, les dades personals dels veïns que consten en el padró d'habitants.

La campanya es fa en compliment del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, segons el qual els Ajuntaments han d'informar als veïns cada 5 anys del contingut de les seves dades padronals i fer les gestions necessàries per tal que el padró s’ajusti a la realitat.

La campanya consistirà en l'enviament d’una carta a cada domicili de la ciutat, on s’inclouran les dades que consten actualment al padró referents a totes les persones empadronades, així com les instruccions per actualitzar-les si hi ha alguna incorrecció.

Només en cas que s’hagi d’actualitzar alguna de les dades o hi hagi alguna persona que no estigui empadronada, caldrà que la persona s’adreci a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (OAC) i lliurin el full amb les dades correctes, així com un document que acrediti el canvi que es vol sol•licitar.

Les dades que es podran modificar són aquelles que fan referència a les dades personals (nom i cognoms, data de naixement, etc.). Com a comprovant d'aquestes dades caldrà adjuntar amb la carta la fotocòpia del DNI. També es podran modificar les dades referents al nivell de formació.

La campanya començarà aquesta mateixa setmana, quan la ciutadania començarà a rebre al seu domicili la carta amb la informació actual del padró, i finalitzarà el 13 de gener.


L'INE elabora el cens de població i habitatges

Aquesta campanya d’actualització del padró municipal coincidirà en el temps amb una altra que fa cada 10 anys l'Institut Nacional d’Estadística (INE).  Es de l’elaboració del cens de població i habitatges 2011.

Per primera vegada, aquesta campanya es farà només al 20% dels habitatges. Els ciutadans i ciutadanes seleccionats rebran a casa per correu postal una carta amb una contrasenya per tal d'accedir al qüestionari ubicat a l'adreça d'Internet www.censos2011.es. La campanya també es realitza amb agents censals contractats per l'Institut Nacional d'Estadística que s'adrecen a les llars ben identificats.

LINE ha iniciat la distribució de qüestionaris a les persones seleccionades a principis d’aquest mes. Facilitar la informació per a l'elaboració d'aquest cens és obligatori per llei. Les dades proporcionades són confidencials i estan protegides per secret estadístic. La campanya esta previst que finalitzi el 31 de març de 2012.

Els censos de població i habitatges són una operació estadística estatal que s'elabora cada 10 anys. Inclou els edificis i una gran enquesta per mostreig per conèixer les característiques més específiques de la població i dels habitatges.

Per a més informació, es disposa el telèfon gratuït 900 82 00 82 i la web www.censos2011.es. A més, l’INE muntarà una oficina censal al Centre de Serveis El Lledoner (pl. Cinco Pinos, 1).

Edicions locals