Oberta la convocatòria per a la rehabilitació en edificis

El termini expira el 13 de desembre i les subvencions són vàlides per a habitatge i comerços.

Fins al proper 13 de desembre està oberta la convocatòria per sol•licitar subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i la supressió de barreres arquitectòniques en habitatges i comunitats de veïns, així com en establiments comercials i de serveis.

Els objectius d’aquesta subvenció són d’una banda el foment de la rehabilitació dels edificis amb més antiguitat i, d’una altra, avançar cap a una ciutat que sigui accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.

Poden sol•licitar aquestes subvencions les comunitats de propietaris d’edificis o persones físiques, propietaris o titulars d’un dret d’ús d’habitatge que hagin sol•licitat llicència municipal o comunicat la realització d’obres durant l’any 2010.

El tipus de subvencions que es poden sol•licitar són:

- Rehabilitació de l’edifici, excepte accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i obres d’instal•lació d’ascensors. L’import de la subvenció serà del 25% del pressupost d’execució material, fins un màxim de 3.000 euros per edifici.

- Instal•lació d’ascensors, incloses les obres d’accessibilitat necessàries. L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost d’execució material , fins un màxim de 800 euros per cada parada de l’ascensor, excepte la planta baixa que no comptabilitzarà.

- Adaptació d’elements comuns de l’edifici amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques. L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost d’execució material, fins un màxim de 1.000,00 euros per edifici.

- Adaptació de qualsevol espai de l’habitatge amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques. L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost d’execució material, fins un màxim de 1.000 euros per habitatge.

- Adaptació dels accessos i/o l’interior d’establiments comercials o de servei amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques. L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost d’execució material, fins un màxim de 1.000,00 euros per establiment.


Les sol•licituds s’han de presentar fins al 13 de desembre al Registre d’entrades de l’Ajuntament, Plaça Major núm. 1 de conformitat amb els models de sol•licitud que estan a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.

Es pot consultar tota la informació relacionada amb aquesta subvenció, així com els tràmits que cal fer a www.molletvalles.cat , a l’apartat d’Ajuntament/tràmits i gestions.

Edicions locals