Reunió d'una nova Comissió d'Impuls del Pla Estratègic

Aquesta sobre la línia de cooperació i desenvolupament territorial.

Aquest dilluns s’ha reunit per primera vegada la Comissió d’Impuls de la línia estratègica sobre cooperació i desenvolupament territorial. La formació de 4 comissions d’impuls, una per a cada línia estratègica del Pla Estratègic de Mollet, està prevista en el desplegament del Pla.

Els membres d’aquesta comissió s’han reunit amb el regidor coordinador de l’Àrea de Serveis Generals, Innovació i Planificació, Josep Garzón,  i el director del Pla Estratègic, Raúl D. González, que els han explicat el funcionament de les comissions i els han lliurat tota la documentació necessària perquè es posin a treballar en la línia estratègica d’Avançar en la ciutat cívica i educadora.

El membres de la Comissió d’Impuls de Cooperació i desenvolupament territorial són els molletans Rafael Montilla, cièntific i investigador de l’IUCT; Pau Gil, advocat i economista financer; Josep Torrecillas, tècnic d’assumptes internacionals de la FMC; Vicenç Pasqual, comerciant i president de l’Associació de Paradistes del Mercat Municipal.

Aquesta Comissió d’Impuls, com les altres tres que s’estan creant per a cada una de les línies estratègiques del Pla, té la funció d’impulsar i fer el seguiment de la implementació de totes aquelles accions definides en el Pla Estratègic relacionades amb Cooperació i desenvolupament territorial, àrea i regió metropolitana i nous eixos econòmics territorials, com la B30.

Cada comissió d’impuls farà un seguiment semestral del pla i tindrà un paper cabdal en l’elaboració de valoracions i recomanacions anuals del grau de desplegament de les accions.

El Pla Estratègic de Ciutat Mollet 2025 es va elaborar durant el darrer mandat municipal, amb una gran participació qualitativa i quantitativa dels agents socials, institucions i ciutadania. Per això han de ser aquest mateix conjunt d’agents que integren la ciutat els responsables de fer-ne el seguiment i l’impuls de les estratègies acordades per a la ciutat del 2025.

Edicions locals