ICV-EUiA presentarà dues mocions el proper Ple

Les mocions del grup municipal d’ICV-EUiA demanen la incorporació de la tarifació social i la elaboració d’un estudi sobre la situació socioeconòmica de Mollet com a eines per lluitar contra la crisi.

El grup municipal d’ICV-EUiA ha preparat i presentat diverses mocions per al proper Ple del mes d'octubre que es realitzarà el dilluns dia 24.

La primera de les mocions demana al ple que adopti un “sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament”. La tarifació social consisteix en introduir criteris de redistribució i d’equitat en el preus públics municipals per tal de substituir les actuals bonificacions.

Això vol dir, diu el grup municipal, que des de les administracions locals també es pot actuar com agents redistribuidors de la riquesa. Tot i que aquesta mesura té limitacions legals, dintre de les competències que l’Estat li dona als ajuntaments, és una eina innovadora que molts ajuntaments s’estan plantejant i que s’aplica ja a ajuntaments tan importants com el de Terrassa.

La segona moció, també de vessant econòmica, proposa la creació d’eines municipals de lluita contra la crisi. En concret es demana que l’ajuntament elabori un “estudi sobre l’impacte de la crisi a Mollet”. Segons els ecosocialistes, aquest estudi ha de recollir diferents indicadors socioeconòmics de la ciutat, la seva evolució en el temps i analitzar els riscos d’exclusió social i pobresa a la ciutat per tal de lluitar contra aquestes problemàtiques.


ICV-EUIA afegeix que a partir d’aquest estudi es crearà un Observatori de dades socioeconòmiques de Mollet. Aquest, segons ICV-EUiA, haurà de recollir periòdicament, mantenir actualitzades i fer públiques les dades dels indicadors socioeconòmics de la ciutat.  “Amb aquestes eines la ciutat tindria una visió clara de com evoluciona la crisi i per tant veure quines són les prioritats que han de guiar l’acció municipal”, explica el grup municipal.

A la part més ambiciosa d’aquesta moció la coalició proposa que es creï la Taula local contra la crisi “com un espai de diàleg, interrelació i generació de propostes i accions amb l’objectiu de lluitar contra la crisi i els efectes de la mateixa en l’àmbit local”. ICV-EUiA creu que aquest seria el punt de trobada i de participació de tots els agents municipals, socials i econòmics de la ciutat per tal de dirigir col•lectivament la lluita contra la crisi amb accions i idees que pugin pal•liar la situació econòmica de Mollet.

Aquestes mocions ja han estat enviades a la resta dels grups municipals per tal de recollir les seves impressions i que arribin a ser aprovades al proper ple.

Per últim, a aquest proper ple s’incorporarà com a nou regidor de la corporació Francisco Sancho, candidat número 4 de la coalició, i Marina Escribano ocuparà la posició de nova Portantveu del Grup Municipal.

Edicions locals