Monràs, vocal de l'executiva del Fons Català de Cooperació

L’alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó, va ser escollida com a nova presidenta de la institució.

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha estat escollit per formar part com a vocal de la Junta Executiva del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), en el decurs de la 30a Assemblea General de Socis, celebrada el passat 11 d’octubre, a Sant Boi de Llobregat.


Atès que els socis del Fons Català són ajuntaments i altres corporacions públiques municipalistes, la renovació de càrrecs de la Junta Executiva està condicionada per la renovació dels càrrecs en aquestes institucions. Per això, d'acord amb els Estatuts, la Junta s'ha renovat després de les Eleccions Municipals. La proposta de consens va ser aprovada per unanimitat pel conjunt de socis que formen l’Assemblea, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Mollet.

L’alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó, va ser escollida com a nova presidenta de la institució, mentre que, després de sis anys ocupant la presidència, Teo Romero n’ocupa ara la vicepresidència. L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va ser escollit com a vocal de la nova Junta.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que permet d’unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.

Edicions locals