El Ple aprova la moció per l'habitatge digne

Tots els grups van estar d'acord en recolzar mesures com la dació en pagament.

El punt número onze l’ordre del dia del Ple de dilluns es va aprovar per unanimitat de tots els grups. Es tracta de la moció presentada pel govern municipal sobre l’habitatge digne.

La ponent del punt, la regidora d’Habitatge Mireia Dionisio, va explicar que la moció sobre el dret a l’habitatge digne ve motivada per la difícil situació econòmica que travessem i que està originant un increment de les famílies que no poden fer-se càrrec del seu habitatge, amb el conseqüent perill de pèrdua que això suposa.

El portantveu de CiU, Feliu Guillaumes, va delcarar-se partidari de la dació en pagament  “tot i que sembli una injustícia”. I és que Guillaumes va parlar de la principal externalització del país, l’especulació i va citar l’exemple del bon funcionament de la dació en pagament als Estats Units.

La portantveu d’ICV-EUiA, Marina Escribano, va recordar que aquesta dació és la que va demanar el seu grup al Congrés dels Diputats  i es va quedar sol amb ERC: “Ara forma part de tots els programes electorals” va sentenciar. 


El Ple també va aprovar la moció presentada pel govern sobre el finançament de les administracions locals. 



Què és la dació en pagament?

En un sentit general, la dació és el pagament d'un deute mitjançant una prestació diferent a l'establerta en un primer moment, un canvi que hauria d'acceptar el creditor. En el mercat immobiliari, la dació és el sistema que fa servir el deutor d'una hipoteca, quan no pot assumir-ne les quotes, per alliberar-se del deute lliurant el pis.

Als països on la dació està inclosa en l'ordenament jurídic, com els EUA, el banc pot executar la hipoteca, quedar-se amb l'immoble i liquidar, d'aquesta manera, el deute. La dació en pagament, doncs, és equivalent, a efectes jurídics, al pagament mateix, és a dir, extingeix l'obligació que es va contreure en signar la hipoteca i evita que les famílies paguin per un pis del qual ja no poden gaudir.

Edicions locals