Monràs formarà part del nou Consell de Governs Locals

Un nou òrgan previst a l’Estatut per defensar l’autonomia local dels municipis i territoris.

L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha estat designat per formar part del Consell de Governs Locals, un nou òrgan previst a l’Estatut per defensar l’autonomia local dels municipis i territoris. El Consell de Governs Locals es crearà aquest dijous, 27 d’octubre, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

El Consell de Governs Locals és una nova institució de la Generalitat de Catalunya prevista en el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat l’any 2006. L’òrgan preveu que hi siguin representats els municipis i les vegueries de Catalunya de manera proporcional a la població i el territori (mentre no hi hagi vegueries, seran les diputacions provincials).

La funció del consell serà representar els municipis i les vegueries en les institucions de la Generalitat. La seva finalitat serà defensar l'autonomia local davant totes les institucions i òrgans l’activitat legislativa dels quals afecti els ens locals de Catalunya i participar en la tramitació parlamentaria de les iniciatives legislatives que afecten les administracions locals.

 El Consell de Governs Locals estarà format pels presidents de les diputacions provincials (mentre no es desenvolupin les vegueries), l'alcalde de Barcelona i els presidents de les entitats municipalistes més representatives i, fins a un total de 100 membres, per alcaldes de diferents formacions polítiques designats per aquestes (sempre que hagin obtingut més del 5% dels vots en les eleccions municipals).

Edicions locals