La Taula de Formació i Ocupació vol ampliar el seu espai territorial

En molts casos, les persones que treballen i es formen a Mollet provenen d’altres municipis.

La setmana passada va reunir-se de nou la Taula Estratègica de Formació i Ocupació, un espai de trobada i de treball entre tots els agents implicats en la formació i l’ocupació impulsada des del Pla Estratègic. La Taula va demanar ampliar el territori d’actuació per ser més efectiva.

La Taula està formada per l’Ajuntament de Mollet; representants sindicals; representants de l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès; de la Cambra de Comerç; de l'Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l'Ocupació (EMFO); dels diferents instituts de secundària de la ciutat, el Centre Tecnològic GIRO i el IUCT Sant Gervasi; i de les associacions d’autònoms.

La conclusió més destacada de la trobada, impulsada per la Regidoria de Formació i Emprenedoria, és la petició de tots els assistents que la Taula pugui obrir-se a un espai territorial més ampli. Això facilitaria els contactes i contribuiria a fer avançar realitats formatives i ocupacionals molt més extenses i que responguin més a la realitat actual, ja que, en molts casos, les persones que treballen i es formen a Mollet provenen d’altres municipis i a l’inrevés. A més, l’obertura territorial podria afavorir noves oportunitats per a centres formatius, administracions, agents i empreses en aquests moments de crisi econòmica.

Durant la trobada va posar-se l’accent en la necessitat de facilitar les pràctiques d’alumnes en empreses, orientar el reciclatge professional dels autònoms i la transferència de competències de treballadors dependents i emprenedors. El professionals del món formatiu també van demanar que sigui més accessible la informació sobre l’evolució de l’activitat productiva a la ciutat i del mercat de jaciments i mercats de treball, especialment els camps agroalimentari, farmaquímic, logístic i de nous serveis a les persones.

A la la Taula Estratègica de Formació i Ocupació, també, es va reconèixer l’esforç de l’administració local per facilitar l’activitat econòmica i comercial a la ciutat durant els darrers anys.

Edicions locals