ICV-EUiA explica la seva abstenció en la votació de les ordenances fiscals per a 2012

“Cal establir impostos per seguir prestant serveis per a tothom, però cal, també, la exigència de racionalització de la despesa i una bona gestió dels recursos”, diuen els ecosocialistes.

Davant la proposta de l’increment de la majoria de taxes i impostos al voltant del 3% corresponent a l’IPC, el grup d’ICV-EUiA ha manifestat en un comunicat que reitera “la necessitat d’establir impostos per tal de sufragar serveis municipals, però que han de ser establerts amb sentit comú, que per nosaltres significa: equitat, aplicant tarifació social, i sensibles a la situació econòmica, conscients del context d’atur, de baixos salaris, de problemàtica social”.  

No obstant, els ecosocialistes no passen per alt algunes ordenances que tenen un increment molt per sobre d’aquest percentatge:

Pel que fa a l’increment del preu públic de les Escoles bressol i escoles de música a causa de la decisió unilateral d’incompliment de l’acord d’aportació econòmica que fa la Generalitat, ICV-EUiA defensa el  mantenir l’equilibri entre famílies i Ajuntament, a nivell de percentatge: “Per això hem plantejat repartir el cost d’aquesta diferència a raó de 50% Famílies/50% Ajuntament. I hem reivindicat que s’ha de seguir exigint a la Generalitat el compliment de l’acord” expliquen per afegir que “cal informar a famílies de la nova situació, però també cal continuar amb la lluita per la prestació d’un servei que creiem fermament que ha d’acabar en l’universalització de l’educació de 0 a 3 anys, això és el que voldríem”.

Referent als Serveis d’assistència domiciliària i serveis de l’Institut Municipal de serveis a discapacitats, ICV-EUiA veu “un altre servei d’atenció a les persones en el que hauríem volgut una mica més d’esforç per part del govern, considerant que ara no era el millor moment per aplicar aquest increment”.

El Ple va aprovar també que a partir d’ara els partits polítics  hauran de fer front a la despesa total del lloguer d’equipaments com el Mercat Vell o Can Gomà: “No ens agrada el missatge que es transmet, assenyalant amb el dit als partits polítics amb aquesta diferenciació. Així, s’abunda més en el seu desprestigi, per fer creure que són una cosa i no una altra. Els partits són instruments de participació, i cal que puguin tenir recursos i espais, això és el pluralisme necessari” manifesten en el comunicat.

En resum, ICV-EUiA creu que cal obtenir recursos per prestar serveis a la ciutadania, però assegurant una bona gestió municipal: “Ara, amb més urgència que mai, és imprescindible millorar la política de gestió dels recursos. L’equip de govern de Mollet ha tingut una política on s’han destinat ingressos a despeses per nosaltres inacceptables: contractació de nous gerents, increment sous de regidors, etc” recorden.

ICV-EUiA diu sí a obtenir ingressos però acompanyat d’una racionalització de la despesa, i més eficiència; priorització en serveis d’atenció a les persones; més tarifació social per redistribuir de manera justa i equitativa; ajuts i bonificacions: “Tot això, vinculat a un pressupost que, com hem manifestat en els darrers anys,   ha de partir de base zero, i recollir tots aquests elements de racionalització, prioritat a polítiques d’atenció a les persones i de reactivació de l’economia”.

Finalment, els ecosocialistes apunten: “Aquesta posició, des de una actitud responsable, la continuarem defensant quan s’hagin de discutir els pressupostos per l’any vinent, que hores d’ara, encara no ha estat programat”.

Edicions locals