El Síndic presenta l'informe del 2011

La seva oficina ha rebut 76 consultes i 46 queixes a banda de les cinc visites als barris.

El Síndic Personer de la ciutat va presentar dilluns l’informe 2011. El Síndic, Vicenç Vilà, va iniciar el seu parlament assegurant estar “gens penedit d’acceptar aquest càrrec” tot i que va llençar un missatge d’actualitat: “Tornen a pintar bastos, i durs. Hem de tenir les piles ben carregades per estar disposats a ser oberts a totes les demandes socials del futur”. Vilà va deixar anar un dard per l’administració: “Cal aplicar un nou model de l’administració davant el ciutadà. Un exemple n’és el menjador social, fruit del treball de Serveis Socials de l’Ajuntament i el voluntariat”.

El Síndic va parlar també del moviment 15-M: “El Síndic ha de vetllar pels drets humans i pels valors. Estic d’acord amb el moviment, però no puc estar-hi amb les situacions posteriors on van mancar el respecte i el diàleg”.

Vilà va parlar també de les càmeres de seguretat i trànsit que va instal·lar la Policia Municipal a finals del 2010: “Proposo als caps un estudi acurat per reduir alguns punts de vigilància i focalitzar-ne d’altres”. També  es va pronunciar sobre els sorolls i les hores de descans: “Posem-hi d’una vegada remei. Aquesta és una queixa generalitzada a totes les visites a barris”. Pel que fa la neteja, el Síndic va assegurar rebre moltes queixes pels horaris i el tractament que fan dels equips soterrats per part dels ciutadans però també d’alguns operaris.

Els diferents portaveus dels grups municipals van dedicar unes paraules de reconeixement a la tasca del Síndic Personer.

Els números del Síndic al 2011

Pel que fa les estadístiques, l’Oficina del Síndic Personer ha rebut en el 2011 76 consultes, assessoraments i informacions i 46 queixes.

Dins les consultes, assessorament i informacions destaquen els onze relatius a Serveis Socials, els vuit sobre disciplina urbanística i els sis sobre la Policia municipal i l’OMIC, l’Oficina Municipal del Consumidor.

Pel que fa les queixes, és entorn la seguretat ciutadana i la convivència amb set queixes la qüestió que més ha portat al ciutadà a visitar el Síndic. El tema de les obres, amb sis queixes, també ha estat dels més qüestionats i la disciplina urbanística, amb cinc queixes, també.

Només una de les 46 queixes no va ser admesa pel Síndic, fins a setze estan encara en tràmit, setze més han estat finalitzades sense cap suggeriment, cinc han estat derivades al Síndic de Greuges de Catalunya, una al Defensor del Pueblo i tres han estat arxivades per desistiment.  Del total de queixes, 26 han estat per part d’homes, 17 de dones i tres de col·lectius.

El Síndic Personer de Mollet ha realitzat cinc visites als barris de la Zona Centre, Plana Lledó, Can Borrell, el Calderí i Col·legis Nous durant el 2011. En total, 36 queixes i 31 propostes dels veïns i 37 observacions  per part del Síndic.

Edicions locals