La Sindicatura de Comptes denuncia una desviació del 27,8% en el cost de l’Hospital de Mollet

Segons la Sindicatura es va passar de 44,6 milions d'euros d'adjudicació a un cost total de 56.730.000.

La Sindicatura de Comptes denuncia en un informe la desviació significativa que s'ha produït entre el pressupost d'adjudicació dels hospitals de Mollet, Igualada i Figueres i el seu cost de construcció final.

L'informe, donat a conèixer dimecres per la Sindicatura de Comptes, constata una desviació del 27,8% en el cas del de Mollet, del 22,5% en el cas de l'hospital d'Igualada i del 17,4% en el de Figueres.

Així, En el cas de l'hospital de Mollet del Vallès, es va passar de 44,6 milions d'euros d'adjudicació a un cost total de 56.730.000. 


Tal i com s’explica al informe, en dos dels cinc projectes constructius (Hospital de Mollet i Cotxeres de Borbó), l’adjudicació de la direcció facultativa de l’obra es va fer mitjançant procediment negociat sense publicitat als gabinets d’arquitectes guanyadors dels respectius concursos d’idees per a la redacció dels projectes, invocant l’article 216.4 del TRLCAP, que preveu l’adjudicació de contractes al guanyador d’un concurs de projectes, sempre que suposin una continuïtat d’aquest concurs i estigui previst en el Ple de clàusules.


D’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, és possible adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, l’elaboració del projecte bàsic o del projecte executiu, o l’elaboració de plànols i altres projectes relacionats. No obstant això, la Sindicatura interpreta que els contractes l’origen dels quals no sigui el concurs d’idees –com per exemple la direcció de les obres- no estan inclosos en aquesta definició. Per tant, les contractacions de la direcció d’obra, a criteri de la Sindicatura, s’haurien d’haver licitat mitjançant un procediment obert, d’acord amb les prescripcions de la normativa contractual.


CatSalut ha explicat a Mollet a mà que darrerament ha canviat el codi tècnic d'edificació per homologar edificis, un del smotius pel qual es va incrementar el cost. Tot i axiò des de CatSalut asseguren que es troben treballant en les recomanacions de la Sindicatura per tal que no es tornin a produir aquestes desviacions. 


En el cas del d'Igualada, d'un preu d'execució de les obres de 31,2 milions d'euros es va passar a un pressupost de liquidació d'obra de 38,3 milions, i a tot això cal sumar honoraris per direcció, redacció i execució d'obra per valor de 2,49 milions d'euros. Pel que fa al de Figueres, el pressupost es va elevar de 15 milions d'euros a un cost total previst de 18,3 milions d'euros.

La Sindicatura atribueix part d'aquest augment a les revisions i modificacions realitzades durant l'execució de les obres, però critica que aquests canvis s'aprofitessin per augmentar els honoraris per redacció o direcció de projectes.

L'informe de la Sindicatura analitza una mostra d'inversions en equipaments sanitaris inclosos en el pla 2004-2012 del Departament de Salut i del Servei Català de Salut (CatSalut).


Informe de la Sindicatura de Comptes


Edicions locals