Divendres es constitueix el Consell de Ciutat

L’acte formal de constitució es farà a les 19.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

El proper divendres, 24 de febrer, tindrà lloc la constitució formal del Consell de Ciutat de Mollet. Es tracta del màxim òrgan participatiu del municipi i està format per una quaranta persones, representants dels àmbits social, econòmic, associatiu, cultural, etc, i presidit per l’alcalde, Josep Monràs.

L’acte formal de constitució es farà a les 19.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Els membres del Consell de Ciutat s’asseuran a l’hemisferi de la sala. En l’acte, hi intervindran l’alcalde, el regidor de Participació, Josep Ramon Bertolín, els representants dels diferents grups municipals i un membre de cada un dels àmbits que estan representats al Consell de Ciutat.

A quarts de vuit del vespre, a la primera planta de l’Ajuntament, es farà una fotografia de grup amb tots els membres del Consell de Ciutat. Els mitjans gràfics què hi estiguin interessats podran prendre imatges.

El Consell de Ciutat es reunirà un mínim de dues vegades l’any i esta format per un representant de cada grup municipal, un representant de cada un dels consells municipals sectorials (escollit pel propi consell), 10 representants del teixit associatiu de la ciutat, 5 representants de les organitzacions sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, 5 persones individuals d’especial rellevància ciutadana i 4 persones més que han estat escollides a través d’un sorteig aleatori entre el padró. L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, n’és el president.

Edicions locals