La proposta de pressupost 2012, a debat a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori

El govern proposa incrementar en un 15% la partida per a serveis socials i redueix un 20% les despeses respecte el 2011.

Demà dijous 23 de febrer, la proposta de pressupost general 2012 elaborada pel govern municipal es debatrà a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori prèvia a la sessió plenària del proper dilluns 27 de febrer.

Els pressupostos municipals d’aquest any 2012 s’han elaborat amb quatre criteris bàsics: austeritat, contenció absoluta en totes les despeses ordinàries de l’Ajuntament, manteniment dels ajuts socials i promoció econòmica i ocupació. En aquesta línia, cal destacar que el pressupost global de l’Ajuntament, que inclou a les empreses municipals i organismes autònoms s’ha reduït en un 20% en l’apartat de despeses, respecte l’any anterior.

Per una altra banda s’ha incrementat entorn el 15% la partida de recursos destinats a serveis socials que contribueixen a la millora de la cohesió social i vetlla per la situació de les persones més desfavorides. Així mateix, també s’ha augmentat l’aportació dels recursos propis de l’Ajuntament en un 25% per polítiques de promoció econòmica i ocupació, per tal de prioritzar totes les accions destinades a crear noves activitats i generar llocs de treball.

Seguint aquest criteri d’austeritat i realisme amb la situació econòmica actual de crisi, el govern municipal està reajustant serveis i contractacions i posarà en marxa una sèrie de mesures d’estalvi energètic i sostenibilitat que suposarà un estalvi de costos que es podrà valorar durant l’any.

Així mateix, el govern municipal proposa per aquest any 2012 una rebaixa del 5% en tots els salaris de l’equip de govern i l’aportació als grups municipals. En aquest sentit, cal destacar que tot i la incorporació del grup municipal de CiU al govern de la ciutat, el pressupost destinat a l’equip de govern baixa en un 6% respecte el mandat anterior en el qual també hi va haver pacte de govern entre les dues forces polítiques.

Finalment, cal destacar que en el capítol corresponent a inversions es manté l’aportació municipal però hi ha una rebaixa important tenint en compte que no hi ha una disponibilitat econòmica garantida per part d’administracions com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona.

Edicions locals