Ja està en funcionament la nova connexió entre la C-33 i la C-17

El nou ramal directe estalvia als usuaris fer l’itinerari per l’interior dels ramals d’enllaços de la carretera C-59 amb la C-17 o amb la N-152a.

Dimarts a mitjanit es va obrir al trànsit el nou ramal de connexió entre la C-33 i la C-17 a la nostra ciutat. El nou ramal, construït per la concessionària Invicat, permet connectar aquestes vies de comunicació en sentit Granollers i millorar l’accessibilitat i la mobilitat dels usuaris de l’autopista C-33, que utilitzant la sortida número 1, a Mollet del Vallès, volen dirigir-se cap a Granollers per la C-17.

 


La construcció d’aquest nou ramal directe estalviarà als usuaris fer l’itinerari per l’interior dels ramals d’enllaços de la carretera C-59 amb la C-17 o amb l’N-152a. A més, aquesta actuació millora la seguretat viària dels usuaris, en especial en el cas dels vehicles pesants. L’alcalde de Mollet ha mostrat la seva satisfacció davant “l’entrada en servei d’aquest enllaç, reivindicat des de fa temps perquè millora les condicions de mobilitat interna i de contaminació a la ciutat, ja que estalvia el pas de transport pesat per dins del nucli urbà”. D’altra banda, aquest vial “afavorirà l’activitat econòmica de la zona industrial de Mollet i el Baix Vallès i, per tant, contribuirà a la generació d’ocupació”.

 


L’obra, que ha comptat amb una inversió total de més de 2 milions d’euros, s’emmarca en el pla d’inversions acordades per la Generalitat i les concessionàries de la C-33 i la C-32 –Invicat i Aucat– que s’executaran fins al 2017. El ramal, d’una longitud de 780 metres, té una plataforma de 7,50 metres d’amplada, dividida en una calçada de 4 metres, un voral dret de 2,5 metres i un voral esquerre d’un metre. Neix a la C-59, un cop superada l’obra de fàbrica corresponent al pont de l’enllaç sobre de la C-33. Es manté paral·lel a la C-59 durant uns 100 metres, després se separa del tronc i es dirigeix cap a les vies del ferrocarril, convencional i d’alta velocitat, que es troben en dos nivells.

 


Passat aquest punt, i apartant-se del ramal existent entre la C-17 i la C-59, el nou ramal segueix en línia recta fins arribar a la línia de ferrocarril que uneix Mollet del Vallès i el Papiol. En aquest tram, s’ha format un calaix empès per sota les vies del ferrocarril de 43,8 metres de longitud i 10,7 d’amplada. Finalment, el ramal connecta amb la carretera C-17 mitjançant una corba, se situa en paral·lel i es forma una falca per incorporar-se al tronc de l’autovia.

 


Les obres s’han complementat amb els elements de drenatge, seguretat i abalisament, senyalització vertical i horitzontal, així com de tancament del nou ramal.

Edicions locals