Programa per reduir l’atur juvenil i l’abandonament escolar

L’Ajuntament pren part del projecte a nivell europeu Programa de Garantia Juvenil, impulsat per la Generalitat, que pretén integrar els joves en el món laboral.

L’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa Municipal per la Formació i l’Ocupació (EMFO), participa activament en el Programa de Garantia Juvenil per reduir l’atur i l’abandonament dels estudis. D’aquesta manera, dóna suport als joves perquè puguin integrar-se al món laboral, ampliant la seva formació o afavorint l’emprenedoria.
 
El Programa de Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per tal de reduir l’atur juvenil i l’abandonament escolar. Els seus objectius passen per escurçar el període d’inactivitat, incrementar la formació i l’experiència professional, prevenir l’exclusió social o impulsar el paper actiu dels joves com a ciutadans.
 
Per participar en aquest programa, els aspirants han de complir els següents requisits: 

•    Tenir entre 16 i 29 anys

•    No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors

•    No haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals  anteriors

•    No haver rebut accions formatives de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors

•    Tenir nacionalitat espanyola, ser ciutadà/na de la Unió Europea o tenir l’autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar
 
A aquelles persones que compleixin els requisits, la Generalitat es compromet a oferir-los una oferta de treball, pràctiques o formació en un termini de quatre mesos. Totes aquelles persones interessades poden adreçar-se a EMFO, situada al C/Riera 7, 1a planta, o bé posar-se en contacte a través del telèfon 93 570 51 60 o per correu electrònic a [email protected].

Edicions locals