Immobiliària Mollet, cerca un habitatge?... Aquí li trobaran la seva llar

c. Anselm Clavé, 15 - Tels. 619 18 96 41 – 619 18 85 64 – 93 57 921 80 - www.inmobiliariamollet.com

Una nova immobiliària ha obert les portes a la nostra ciutat.

 


Dolly i Rocío són dues molletanes amb llarga trajectòria professional i ampli coneixement del territori  que estan facultades per cercar l’ immoble que el client demani dins la comarca,  en les millors condicions de preu i qualitat.

 


Inmobiliaria Mollet  és una empresa eficaç que li facilitarà la solució del problema que vostè tingui  relacionat amb els immobles:  en breu temps, li lliuraran documents oficials (certificats, cèdules, taxacions, informes,etc), projectes tècnics per a l’obtenció de la llicència municipal i pressupostos per a l’ execució de treballs de reforma oobra nova.

 


Si vostè està pensant en arrendar, comprar un immoble o reformar el seu, visiti la Immobiliaria Mollet, l’esperen!

 

Edicions locals