Els professionals molletans es formen sobre trastorns motrius dels infants

L’Ajuntament de Mollet, a través del l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD), organitza un curs sobre la detecció i prevenció dels trastorns motrius dels infants.

El Centre de Desenvolupa-ment Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) de l’Ajuntament de Mollet organitza un curs de 5 seminaris centrats en els trastorns que afecten a l’extremitat superior i el desenvolupament de la funció manual dels infants. Sota el títol ‘Abordatge Terapèutic de l’Extremitat Superior i la Funció Manipulativa  en Pediatria’, aquest curs pretén donar formació especialitzada a professionals de pediatria per aprofundir en els trastorns que afecten a l’extremitat superior i el desenvolupament de la funció manual i la seva patologia.

 


El primer seminari es va realitzar en tres sessions: divendres, dissabte i diumenge de la setmana passada. L’objectiu d’aquestes jornades ha estat aprofundir en l’anatomia de l’extremitat superior i la mà, conèixer quines són les patologies més freqüents, saber com valorar-les i fer un diagnòstic així com planificar l’abordatge necessari en cada cas.

 


La resta de seminaris seran el 18 i 20 de desembre (valoració de l’extremitat superior), 26, 27 i 28 de febrer de 2016 (aprendre a confeccionar fèrules posturals i de mà per facilitar la funció i l’ús de la mà), 15, 16 i 17 d’abril (intervencions terapèutiques relacionades amb la teràpia ocupacional) i el 17, 18 i 19 de juny (intervencions basades en l’evidència des de la fisioteràpia).

 


El curs està organitzat per la Societat Espanyola de Fisioteràpia en Pediatria (SEFIP) i coordinat per Ascensión Martín Díez, fisioterapeuta i psicomotricista del CDIAP de Mollet.  Dura un total de 95 hores i està adreçat a fisioterapeutes pediàtrics, terapeutes ocupacionals, metges rehabilitadors, traumatòlegs, ortopèdics, terapeutes de mà i cirurgians ortopèdics.

Edicions locals