S’ajorna l’aprovació del pressupost municipal de 2016 al Ple del mes de desembre

El pressupost municipal se sotmetrà a votació el proper 14 de desembre, en l’últim Ple de l’any. Així doncs, el Ple de novembre no comptarà amb el pressupost entre els seus punts del dia.

El pressupost municipal no serà tema del dia al Ple del mes de novembre, com és habitual, sinó que aquest punt es debatrà en l’últim Ple de l’any, que se celebrarà el dilluns 14 de desembre. El govern municipal ha explicat que l’ajornament és a causa de “les incerteses de caire econòmic pel que fa a la previsió d’ingressos procedents d’altres administracions públiques” i explica que han pres aquesta decisió per “responsabilitat i perquè volem presentar un pressupost rigorós i participatiu”. 

 


Canviem Mollet creu que el govern ha decidit ajornar l’aprovació dels pressupostos “degut a que no ha trobat el suport necessari entre la resta de forces polítiques”. Així ho han explicat a través d’un comunicat on també s’informa que “des de CM vam demanar a l’alcalde el detall i el desenvolupament del pressupost i només vam obtenir un document de dos folis”.  Davant aquesta situació “vam manifestar que votaríem en contra i vam sol·licitar l’aplaçament al desembre i l’obertura d’una taula de treball per debatre les diferents propostes”.

 


Des de CM reclamen disposar de tota la documentació necessària amb la suficient antelació i es queixen perquè “és la tercera vegada que això succeeix. Ens vàrem trobar amb els mateixos impediments a l’octubre amb les ordenances fiscals i l’elecció del nou Síndic Personer”.

 


El pressupost municipal està integrat pel pressupost del propi Ajuntament, els dels diferents organismes autònoms dependents de l'Ajuntament, i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals. La suma de tots aquests pressupostos s'anomena Pressupost General.

Edicions locals