La Fundació Sanitària Mollet crea la Fundació El Roure del Vallès

Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que neix amb la voluntat d’abarcar tres grans branques d’actuació: integració social, l’atenció a la discapacitat i la cooperació en salut.

Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que neix amb la voluntat d’abarcar tres grans branques d’actuació: integració social, l’atenció a la discapacitat i la cooperació en salut . “Calia crear una entitat que articulés de manera ordenada i oficialitzada les accions i dinamitzés els ajuts necessaris per portar a terme els seus projectes”, assenyala el Dr. Duran, director de la nova fundació i director general de la Fundació Sanitària Mollet. Al 2016 la nova fundació  realitzarà activitats de sensibilització i diversos actes solidaris com concerts i conferències.

Edicions locals