L’equip de govern presenta dues mocions i anuncia la creació de dues comissions

L’equip de govern de l’Ajuntament presentarà al Ple dues mocions. Una adreçada a la Generalitat per evitar l’exclusió social i l’altra reclamant a ADIF mesures pel correcte manteniment i conservació de la línia Barcelona – Puigcerdà. Així mateix, també és concretarà la creació de la Comisssió de Nomenclàtor, que estarà formada per representants tècnics i de tots els grups municipals, es reuniria amb una periodicitat bimensual i se centrarà en tractar els casos de nomenclàtor que caldria revisar segons la Llei de Memòria Històrica.  D’altra banda, també es crearà una Comissió d’Estudi de l’ordenança respecte la tinença responsable d’animals.

Edicions locals