L’Hospital de Mollet estrenarà una nou espai dedicat a la formació a finals de març

Dimarts l’Hospital de Mollet presentava els resultats de l’any 2015 i anunciava que a finals del mes de març inauguraria un nou espai que es dedicarà a la formació. Aquest indret es va descobrir quan s’estaven realitzant les obres de construcció de l’Hosp

A finals del mes de març l’Hospital de Mollet té previst inaugurar un nou espai que es dedicarà a la formació, tant per alumnes que realitzen estades a l’Hospital com per als professionals del centre. Així ho anunciava el director de l’Hospital, el Dr.Duran, durant una trobada amb la premsa per presentar els resultats de l’any 2015. Aquest espai consta de 800 metres quadrats que es dedicaran a la formació, la docència i la investigació dins de l’Hospital. “La cara sud de l’Hospital tenia una nau central molt alta que vam descobrir mentre realitzàvem les obres de construcció”, explica Duran. Com que aquest espai no estava pressupostat pel CAT Salut es va deixar tancat però després que el Patronat de la Fundació Sanitària de Mollet decidís fer la inversió pertinent s’ha habilitat amb diverses aules de formació. “Els espais són adaptables i es poden ajustar al nombre de persones que participin en cada activitat”.

 


Des dels inicis de l’Hospital de Mollet fins l’actualitat les accions formatives han augmentat considerablement aquest espai dotarà al centre de millors instal·lacions. Al 2012 l’Hospital comptava amb 189 estudiants i al 2015 la xifra augmenta fins arribar als 500. Els convenis amb diversos també han augmentat, passant de 19 a 46, i els convenis amb universitat han passat de 10 a 21. A més, el nombre de congressos i conferències que es realitzen al centre hospitalari també ha passat de 108 a 246.

 


En referència als resultats de l’any 2015, l’Hospital de Mollet destaca l’increment d’un 8,5% de les altes i d’un 5% de les consultes. També, de l’informe es desprèn la disminució de les complicacions i l’increment del 10% dels processos assistencials gràcies “a la habilitat dels professionals i a les noves tecnologies”.

 


Durant l’any 2015 es va posar en marxa una sala de Neuroestimulació a La Vinyota, indret que també utilitzen els usuaris d’altres centres de la Fundació Sanitària Mollet.

 


També es destaca el manteniment de les llistes d’espera quirúrgiques i ambulatòries, tot i que per processos complexes com, per exemple, les operacions d’esquena, la llista pot superar a l’any d’espera.

 


L’Hospital de Mollet tanca l’any 2015 sense dèficit, amb un pressupost de més de 60 milions d’euros. Anualment el centre destina prop d’1 milió d’euros per renovar l’equipament. Enguany aquests diners han estat destinats a millorar la història clínica dels pacients amb la incorporació d’un nou sistema informàtic.

Edicions locals