Mollet es converteix en el primer municipi de la demarcació de Barcelona on s’han creat més empreses

L’Ajuntament, a través del seu Punt d’Atenció a l’Emprenedor, és el que més altes ha tramitat de tots els municipis de la demarcació de Barcelona sense comptar la capital catalana. En total, al llarg de 2015, s’han creat 159 empreses de les quals 96 s’han

L’any 2014 l’Ajuntament de Mollet va agilitzar els tràmits a tots aquells emprenedors que volien legalitzar la seva activitat econòmica i, des d’aleshores, ho poden fer amb un sol tràmit i de forma pràcticament immediata al Punt d’Atenció a l’Emprenedor ubicat a les oficines d’EMFO.

 


A través del Document Únic Electrònic (DUE), es tramita l’alta d’empresaris individuals (autònoms), Societats de Responsabilitat Limitada (SL) i Societats Limitades Nova Empresa (SLNE).

 


L’objectiu és optimitzar temps i desplaçaments als emprenedors, ja que aquest document engloba tots els tràmits necessaris per donar-lo d’alta, com ara l’alta a Hisenda i a la Seguretat Social, l’alta de treballadors, el registre a l’Agencia de Protecció de Dades o la inscripció al Registre Mercantil en el cas de societats, entre d’altres.  

 


Segons el regidor d’Ocupació, Raúl Broto, “tenint en compte que l’ocupació és un eix prioritari del nostre equip de govern, ens sentim molt orgullosos de veure com les polítiques que s’apliquen donen els seus fruits” i en aquest cas “l’haver reduït els tràmits burocràtics facilitant i agilitzant totes les passes que cal fer per crear una empresa ha estat clau perquè Mollet pugui presentar aquestes bones dades”.  

 


Tot plegat ha contribuït que durant el 2015 s’hagin creat 159 empreses al Punt d’Atenció a l’Emprenedor de l’Ajuntament de Mollet, de les quals 96 s’han donat d’alta a través de la tramitació del DUE , el que converteix Mollet com el municipi de la demarcació de Barcelona que més negocis ha donat d’alta al llarg d’aquest any.  

 

 

 

Suport a la creació d’empreses


A banda d’aquest servei, l’Ajuntament de Mollet, a través d’EMFO,  també ofereix orientació i assessorament personalitzat per totes aquelles persones que vulguin posar en marxa el seu propi negoci. També s’imparteixen tallers pràctics principalment per donar eines als nous empresaris per gestionar el seu negoci i donar-lo a conèixer al públic. Entre d’altres, s’ofereixen cursos com ara l’elaboració del pla d’empresa, el pla de màrqueting, formació sobre impostos, xarxes socials o sobre el comerç electrònic.

 


Les persones que hi estiguin interessades poden adreçar-se a les oficines d’EMFO, al C. Riera 7, 1a planta o trucar al 93 570 51 60.

Edicions locals