L’administració electrònica ajuda a estalviar més de 300.000 euros

La implantació de l’administració electrònica, que permet reduir i simplificar els tràmits que la ciutadania realitza a l’administració, ha permès estalviar més de 300.000 euros a la nostra ciutat.

Al 2012 s’implantaven a Mollet els primers processos telemàtics de l’administració electrònica, que seguirien augmentant fins al 2014, quan la nostra ciutat ja disposava de la seu electrònica al complert. Des d’aleshores, els ciutadans i les empreses poden realitzar tràmits amb l’Ajuntament a través de la xarxa. Gràcies a aquest servei que permet la simplificació i a la reducció de despeses alhora de fer qualsevol tràmit administratiu, durant l’any 2015 l’Ajuntament de Mollet ha generat un estalvi a la ciutadania de 327.977 euros. En referència a l’any 2014 l’estalvi s’ha incrementat més d’un 75%.

 


Sumant els dos períodes, la tramitació electrònica i l’aplicació de mesures de simplificació administrativa i de reducció de càrregues envers la ciutadania ha permès un estalvi total de 656.686 euros.

 


L’administració electrònica també és útil pel Consistori, ja que permet la utilització de la interoperabilitat d’informació entre administracions que suposa deixar de demanar determinada documentació a la ciutadania. L’any 2015 el 61% de les factures presentades van ser pel canal electrònic, el que va suposar un total de més de 4.500 factures.

 

 

El càlcul de l’estalvi de costos com a conseqüència de la reducció de càrregues administratives està basat en el manual de la Federació Espanyola de Municipis que utilitza una taula per mesurar el cost directe d’aquestes càrregues.

 

Edicions locals