CDC planteja que els ciutadans puguin saldar deutes municipals amb serveis comunitaris

Convergència proposarà al proper Ple municipal, que se celebrarà el 17 de març, que les persones amb menys recursos econòmics puguin saldar els deutes amb l’Ajuntament realitzant serveis a la comunitat i, així, estalviar-se la quantia de diners a abonar.

CDC presentarà una moció al proper Ple que demana crear una ordenança reguladora per permetre saldar deutes municipals amb serveis comunitaris. Així doncs l’agrupació proposa un mecanisme alternatiu “que permeti substituir, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona sancionada, deutes municipals amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat. Això implicaria poder fer front a un deute municipal amb una prestació personal d’interès col·lectiu, quan la prestació patrimonial no fos possible realitzar-la amb diners”.

 


Aquesta nova ordenança, en cas que fos aprovada, s’aplicaria a les persones empadronades al municipi que vulguin realitzar aquests serveis i que disposin d’un informe tècnic favorable dels Serveis Socials municipals.

 


CDC proposa aquesta moció per donar una alternativa al ciutadà ja que, donada l’actual situació econòmica, “algunes persones o famílies no poden afrontar el pagament dels deutes municipals, per la problemàtica socioeconòmica i familiar que origina l’abonament en metàl·lic de determinats deutes municipals”.

 


Com a exemple, CDC proposa treballar als parcs i jardins, equipaments públics, arxius, biblioteca, escoles municipals i llars d’infants, serveis socials, medi ambient,  via pública o manteniment i reparació del mobiliari urbà.

Edicions locals